Tuesday, July 22, 2008

မဂၤလာကဗ်ာမ်ား

(က) သံုးဆယ့္ရွစ္ျဖာ မဂၤလာတရားကို
နတ္လူအမ်ား ၾကံစည္ေပ။
ဘယ္သင္း ဘယ္ဟာ မဂၤလာစစ္ဟု
ေသခ်ာဇစ္ျမစ္ မသိေပ။
ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္တိုင္ ႏႈတ္ျပိဳင္ျငင္းလို႔၊
မဂၤလာအခင္း မျပီးေပ။
မဂၤလာတရား၊ ၀ါဒမ်ား၊ ကြဲျပား နတ္လူေတြ။
အဲဒါေၾကာင့္ ၾကံၾက စည္ၾက ကမၻာမဂၤေတြ။

(ခ) သာ၀တၳိျပည္မြန္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၀ယ္
ကိန္းေအာင္းေပ်ာ္ေမြ႔ ျမတ္စိေႏၱ။
သန္းေခါင္ယံခါ မထင္ရွားသည့္၊
နတ္သားတစ္ေယာက္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ။
ခ်ဥ္းကပ္ျပီးေသာ္ မဂၤလာသေဘာက၊ို
ထင္ရွားေဟာဖို႔ ေလွ်ာက္ပန္ေခၽြ။
အေသ၀နာ တရား၊ အစထား၊ ေဟာၾကား မိန္႔ခဲ့ေပ။
အဲဒါေၾကာင့္ နာရ ၾကားရ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။အေသ၀နာ စ ဂါထာ
(၁) လူမိုက္ဆိုလွ်င္ ေရွာင္ေသြလႊဲလို႔
မမွီ၀ဲနဲ႔ ကင္းေအာင္ေန။
ပညာရွိကို အရွည္တြဲလို႔
မွီ၀ဲဆည္းကပ္ နည္းယူေစ။
သံုးပါးရတနာ မိဘမ်ားႏွင့္၊
ဆရာသမားကို ပူေဇာ္ေလ။
ခ်မ္းသာကိုေပး၊ ဆက္ဆံေရး၊ ေမွ်ာ္ေတြး၊ သံုးခ်က္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ႔မဂၤလာေတြ။

ပတိရူပ ဂါထာ
(၂) ကုသိုလ္ပညာ ဥစၥာရဖို႔၊
သင့္ရာေဒသ အျမဲေန။
ေရွးက တင္ၾကိဳ ျပဳခဲ့ဖူးသည့္၊
ေကာင္းမႈအထူး ရွိပါေစ။
မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေအာင္ထိန္းလို႔၊
မတိမ္းေစနဲ႕ ေဆာက္တည္ေလ။
ဥစၥာကိုေပး၊ ေနထိုင္ေရး၊ ေမွ်ာ္ေတြး သံုးခ်က္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

ဗာဟုသစၥၪၥ ဂါထာ
(၃) တတ္ေကာင္း တတ္ရာ ဟူသမွ်ကို၊
ၾကားျမင္သုတ ရွိပါေစ။
အိုးအိမ္တည္ေထာင္ ၀မ္းစာေရးနဲ႔၊
အသက္ေမြးဖို႔ အတတ္သင္ေလ။
လူနွင့္ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားကို၊
ေကာင္းစြာသင္ၾကား နားလည္ေစ။
မွန္ကန္ယဥ္ေက်း၊ ခ်ိဳသာေအး၊ ဆိုေရး တတ္ပါေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

မာတာပိတု ဂါထာ
(၄) ျမင္းမိုရ္ေရႊေတာင္ မိဘေၾကြးကို၊
ေကာင္းစြာဆပ္ေပး ၀တ္ေက်ေက်။
ေၾကြးသစ္ခ်ကာ သားႏွင့္မယား၊
ေျမႇာက္စားခ်ီးျမႇင့္ ၀တ္ကုန္ေစ။
အလုပ္တာ၀န္ မလစ္ဟင္းနဲ႔၊
အျပစ္ကင္းေအာင္ လုပ္ပါေလ။
စည္းစိမ္ကိုေပး၊ ျပဳစုေရး၊ ေမွ်ာ္ေတြး သံုးခ်က္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

ဒါနၪၥ ဂါထာ
(၅) သံုးတန္ေစတနာ ျဖဳစင္လန္းလို႔၊
ေပးကမ္းေ၀မွ် လွႈနိုင္ေစ။
ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ၾကံ မမိုက္မွားနဲ႔၊
သုစရိုက္တရားကို က်င့္ပါေလ။
ေဆြမ်ိဳးေတြကို ျပင္ပမထားနဲ႕၊
သဂၤဟတရားႏွင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ေလ။
သန္႔စင္ျပစ္မ်ိဳး၊ လူထုက်ိဳး၊ သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္ေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

အာရတီ ၀ိရတီ ဂါထာ
(၆) မေကာင္းမႈေတြ ဟူသမွ်ကို၊
မေတြ႔ခင္က ေရွာင္ၾကဥ္ေလ။
ေတြ႔ၾကံဳလာလွ်င္ မလြန္က်ဴးနဲ႔
အထူးသျဖင့္ ေစာင့္စည္းေန။
အရက္ေသစာ မေသာက္စားနဲ႔
ေမွာက္မွားတတ္တဲ့ အရာေပ။
လုပ္ကိုင္ေျပာၾကား၊ သတိထား၊ တရား မေမ့ေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

ဂါရေ၀ါ စ ဂါထာ
(၇) အသက္ဂုဏ္၀ါ ကိုယ့္ထက္ၾကီးက၊
ဆည္းကပ္ ခစား ရိုေသေလ။
မာနတံခြန္ ဂုဏ္မၾကြနဲ႔၊
ကိုယ့္ကိုယ္နွိမ့္ခ် အျမဲေန။
ေလာဘအပို လိုမလိုက္နဲ႔၊
ကိုယ္ထိုက္တာနဲ႔ ေက်နပ္ေလ။
ကိုယ့္ေပၚျပဳဖူး၊ သူ႔ေက်းဇူး၊ အထူးသိတတ္ေစ။
ေကာင္းက်ိဳးဆင့္ပြား၊ ျမတ္တရား၊ နာၾကား မျပတ္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

ခႏၱီစ ပါထာ
(၈) ၀တ္စား ေနထိုင္ ရန္ခပ္သိမ္း၊
စိတ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္း သည္းခံေလ။
က်ိဳးေၾကာင္းျပညႊန္ ဆံုးမစကား၊
ေျပာၾကားလာက နာလြယ္ေစ။
သူျမတ္ပုဂၢိဳလ္ ဟူသမွ်ကို၊
မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုေလ။
သဘာ၀ေတြး၊ မွန္ကန္ေရး၊ ေဆြးေႏြး မျပတ္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

တေပါ စ ဂါထာ
(၉) ေလာကီအာရံု ဇိမ္ယစ္မူးလို႔၊
ေပ်ာ္မၾကဴးနဲ႔ ျခိဳးျခံေလ။
ေမတၱာျဗဟၶစိုရ္ လက္ကိုင္သံုးလို႔၊
သူျမတ္က်င့္ထံုး ယြင္းမေသြ။
ေလးပါးသစၥာ ဉာဏ္ျမင္ၾကည့္လို႔၊
အမွန္သိေအာင္ ၾကိဳးစားေလ။
ဒုကၡလြတ္ကင္း၊ နိဗၺာန္ခ်ဥ္း၊ အလင္း ေပါက္ႏိုင္ေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

ဖု႒ႆ ဂါထာ
(၁၀) ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ သဘာ၀၊
ေတြ႔ၾကံဳေနၾက လူတိုင္းေပ။
ေကာင္းဆိုးနွစ္တန္ အစံုတြဲလို႔၊
တလဲစီလွည့္ အျမဲေန။
ေလာကဓံၾကံဳ မျဖံဳတမ္းေပါ့၊
မတုန္စမ္းနဲ႔ စိတ္ခိုင္ေစ။
ေသာကကိုထိန္း၊ ရမၼက္သိမ္း၊ ေအးျငိမ္း ခ်မ္းသာေန။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

မဂၤလာ၏အက်ိဳး
(၁၁) သံုးဆယ့္ရွစ္ျဖာ မဂၤလာကံုးကို၊
လိုက္နာက်င့္သံုး ပန္သူေတြ။
စီးပြားခ်မ္းသာ က်က္သေရတိုးလို႔၊
ေကာင္းက်ိဳးစည္ပြင့္ တေ၀ေ၀။
ေဘးကင္းရန္ကြာ ခ်စ္သူေပါလို႔၊
စိတ္ေရာ ကိုယ္ေရာ ခ်မ္းသာမေလ။
ေျပာဆိုၾကံဆ၊ ေဆာင္သမွ်၊ ေအာင္ရမည္ ကိန္းေသ။
အဲဒါေၾကာင့္ ပန္ၾက ဆင္ၾက မဂၤလာ့ပန္းခိုင္ေတြ။

0 comments:

Original Design by : x-template.blogspot.com.

Modified by :...