Wednesday, July 30, 2008

အခက္အခဲဟူသမွ် ေက်ာ္လႊား လြန္ေျမာက္ႏိုင္သည့္ ဂါထာေတာ္

ဂါထာေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာပံု

ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းတိုက္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မႈစဥ္ ညတစ္ည၀ယ္ လနတ္သားသည္ ရာဟု အသူရိန္မင္းၾကီး၏ ဖမ္းယူျခင္းကို ခံရ၏ ။ ထိုအခါ လနတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို သတိရ အာရံုျပဳလ်က္ တမ္းတ တိုင္တည္ေသာအားျဖင့္ ပထမဂါထာကို ရြတ္ဆိုသည္။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ လနတ္သား အခက္အခဲမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဒုတိယ ဂါထာကို ရြတ္ဆိုေတာ္မႈကာ ရာဟု အသူရိန္နတ္ၾကီးအား အမိန္႔ေပးေတာ္မႈသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အမိန္႔ေပး ေမတၱာရပ္ခံစကားေၾကာင့္ ရာဟုအသူရိန္သည္ လဗိမာန္ကို ဖမ္းထားရာမွ လႊတ္လိုက္သျဖင့္ ခ်မ္းသာသုခ ရခဲ့သည္။ဂါထာ
၁။ နေမာ ေတ ဗုဒၶ ၀ီရတၳဳ၊ ၀ိပၸမုေတၱာသိ သဗၺဓိ။
သမၺဓပၸဋိပေႏၷာ သိၼ၊ တႆ ေမ သရဏံ ဘ၀။

၂။ ထထာဂတံ အရဟႏၱံ၊ စႏၵိမာ သရဏံ ဂေတာ။
ရာဟု စႏၵံ ပမုၪၥႆု၊ ဗုဒၶါ ေလာကာႏုကမၸကာ။

၁။ ၀ီရ၊ ၾကီးျမတ္ေသာ လံု႔လ ၀ီရိယ ရွိေတာ္မူေသာ။ ဗုဒၶ၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား။ ေတ၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားအား။ ေမ၊ တပည့္ေတာ္၏ ။ နေမာ။ လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးျခင္းသည္။အတၳဴ၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း။ တြံ၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားသည္။ သဗၺဓိ၊ ခႏၶာ အာယတန ဓာတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဟူေသာ က်ဥ္းက်ပ္ရာ ဌာနအေပါင္းမွ။ ၀ိပၸမုေတၱာ၊ ေကာင္းစြာမခၽြတ္ ကၽြတ္လြတ္ေတာ္မူသည္။ အသိ၊ ျဖစ္ျပီ။ အဟံ ပန၊ တပည့္ေတာ္မွာ မူကား။ သမၼာဓဋိပေႏၷာ၊ ရာဟု အသူရိန္နတ္မင္းၾကီး၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံေနရ၍ က်ပ္တည္း က်ဥ္းေျမာင္း လဲေလ်ာင္းေနရသည္ (၀ါ) အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အသၼိ၊ ျဖစ္၏ ။ တြံ၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားသည္။ တႆ ေမ၊ ထိုသို႕ အခက္ အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ တပည့္ေတာ္၏။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ အားထားရာသည္။ ဘ၀၊ ျဖစ္ေတာ္မူပါဘုရား။

၂။ ရာဟု၊ အို- ရာဟုအသူရိန္။ စႏၵိမာ၊ လနတ္သားသည္။ အရဟႏၱံ၊ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူ ထိုက္ေသာ။ တထာဂတံ၊ ျမတ္စြာဘုရားကို။ သရဏံ၊ မွီခိုအားထား ကိုးစားရာဟူ၍ မွီ၀ဲ ဆည္းကပ္ သိမွတ္ပါ၏ ။ စႏၵံ၊ လဗိမာန္ကို။ ပမုၪၥႆု၊ လႊတ္လိုက္ပါေလာ။ ဗုဒၶါ၊ ဘုရားရွင္တို႔ မည္သည္။ ေလာကာႏုကမၸကာ။ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါ ဟူသမွ်ကို သနားသမႈ ေၾကာင့္ၾကျပဳ၍ ဂရုစိုက္ေတာ္မူၾကကုန္၏ ။ ရာဟု၊ ရာဟုအသူရိန္နတ္။ တြံ၊ သင္သည္။ စႏၵံ၊ လဗိမာန္ကို။ ပမုၪၥႆု၊ လႊတ္လိုက္ပါေလာ။အျပည့္အစံုသို႔...

Monday, July 28, 2008

လူမႈေရးက်င့္၀တ္မ်ား

သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္လာ က်င့္၀တ္မ်ား

သိဂၤါေလာ၀ါဒေခၚ လူတို႔က်င့္၀တ္မ်ား

တစ္ေလာကလံုး၊ ညြတ္ရံုးဦးခ်၊ ႏိႈင္းမမွ်သား၊ ဘုရားေရႊစက္၊ ေရာင္ျပိဳးျပက္ကို၊ ဦးထက္တင္ထား၊ ရိုညြတ္တြား၍၊ သားႏွင့္မိဘ၊ တပည့္စသည္၊ ျပဳရအံ့၀တ္၊ ခၽြတ္မူပါယ္ရြာ၊ လားမည္တာေၾကာင့္၊ သုတ္ပါေထယ်၊ က်မ္း၌ျပသည့္၊ ေလာကက်င့္ရာ၊ အက်ဥ္းမွာပိမ့္၊ နတ္ရြာသို႔လံုးလံုး၊ က်က္၍သံုး။

သားသမီးက်င့္၀တ္ ၅-ပါး
ေကၽြးေမြးမပ်က္၊ ေဆာင္ရြက္စီမံ၊ ေမြခံထိုက္ေစ၊ လွႈမွ်ေ၀၍၊ ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္၊ ၀တ္ငါးသြယ္၊ က်င့္ဖြယ္ သားတို႔တာ။


(၁) မိဘတို႔ကို လုပ္ေကၽြးျခင္း၊
(၂) မိဘတို႔၏ အမႈကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(၃) မိဘစကားကို နားေထာင္၍ မိဘတို႔အေမြကို ခံထိုက္ ေအာင္ ျပဳ
ျပဳလုပ္ျခင္း၊
(မိဘစကား နားမေထာင္က အေမြမခံထိုက္ပါ)
(၄) မိဘတို႔ ကြယ္လြန္ေသာအခါ မိဘတို႔အတြက္ ရည္စူး၍
ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ အမွ်ေပးေ၀ျခင္း၊
(၅) မိဘတို႔၏ မ်ိဳးႏြယ္ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္
ရျခင္း။မိဘက်င့္၀တ္ ၅- ပါး
မေကာင္းျမစ္ထာ၊ ေကာင္းရာညြႇန္လတ္၊ အတတ္သင္ေစ၊ ေပးေ၀ႏွီးရင္း၊ ထိမ္ျမားျခင္းလွ်င္၊ ၀တ္ငါးအင္၊ ဖခင္ မယ္တိုု႔တာ။
(၁) မေကာင္းမႈမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း၊
(၂) ေကာင္းမႈ ေကာင္းရာမ်ားကို ညြႇန္ျပရျခင္း၊
(၃) အတတ္ပညာ သင္ၾကား ေပးရျခင္း၊
(၄) ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္စားဖို႔ရန္ ေပးရျခင္း၊
(၅) လက္ထက္ထိမ္းျမာ ေပးရျခင္း၊

တပည့္က်င့္၀တ္ ၅-ပါး
ညီညာထၾကြ၊ ဆံုးမနာယူ၊ လာမူၾကိဳဆီး၊ ထံႏွီး. လုပ္ေကၽြး၊ သင္ေတြးအံရြတ္၊
တပည့္၀တ္၊ မခၽြတ္ ငါးခုသာ။
(၁) ဆရာသင္ၾကား ဆံုးမသမွ်ကို ေလးစားစြာ ဂရုတစိုက္
နာခံမွတ္သား ရျခင္း (ဆံုးမနာယူ)၊
(၂) ဆရာလာေသာအခါ ညီညာစြာ မတ္တတ္ရပ္လ်က္ ခရီးဦး ၾကိဳဆို
ရျခင္း ( လာမႈၾကိဳဆီး)၊
(၃) ဆရာ့ထံပါး ဆည္းကပ္ ခစားရျခင္း (ထံနီး)၊
(၄) ဆရာ့ထံပါး၀ယ္ ျပဳဖြယ္ကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရျခင္း (လုပ္ေကၽြး)
(၅) ဆရာသင္ေပး ျပီးေသာသင္ခန္းစာ မ်ားကိုေလးစားစြာ ေတြးေတာ
ၾကံစည္ သင္အံေလ့က်က္ ႏႈတ္တက္ရြက္ဆို ရျခင္း (သင္ေတြးအံရြတ္)။

ဆရာက်င့္၀တ္ ၅-ပါး
အတတ္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ၊ သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္ဆီးကာ၊ သင့္ရာအပ္ဖို႔၊
ဆရာတို႔၊ က်င့္ဖို႔ ၀တ္ငါးျဖာ။
(၁) သိသင့္သမွ် အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားးေပးရျခင္း၊
(၂) ဆံုးမ ၾသ၀ါဒေပး၍ ျပဳျပင္ေပးရျခင္း၊
(၃) မိမိတတ္သမွ် အကုန္သင္ေပးရျခင္း၊
(၄) တပည့္မ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစရန္ ၾကိဳတင္တားဆီး
ကာကြယ္ေပးရျခင္း၊
(၅) မိမိထက္ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္မည့္ ဆရာထံသို႔ အပ္ႏွံေပးရျခင္း။

လင္က်င့္၀တ္ ၅-ပါး
မထီမဲ့ကင္း၊ အပ္ႏွင္းဥစၥာ၊ မိစၦာမွား၊ ၀တ္စားဆင္ယင္၊ ျမတ္ႏိုးၾကင္၊ ငါးအင္ လင္က်င့္ရာ။
(၁) မိမိ မယားအား မထီေလးစား မျပဳလုပ္ရျခင္း၊
(၂) မိမိ ရွာေဖြရသမွ် ဥစၥာမ်ားကို အပ္ႏွံရျခင္၊
(၃) အျခားမိန္းမမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ျပား က်ဴးလြန္မႈ မရွိရျခင္း၊
(၄) အ၀တ္အစားမ်ားကို ဆင္ယင္ေပးရျခင္း၊
(၅) ျမတ္ႏိုးၾကင္နာစြာ ဆက္ဆံရျခင္း။

မယားက်င့္၀တ္ ၅-ပါး

အိမ္တြင္းမႈလုပ္၊ သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ၊ မိစၦာၾကဥ္ေရွာင္၊ ေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႔ခ်ိ၊ ပ်င္းရိမမႈ၊ ၀တ္ငါးဆူ၊ အိမ္သူ က်င့္အပ္စြာ။
(၁) အိမ္တြင္းမႈ လုပ္ငန္းကိစၥကို အဆင္ေျပေစရန္ စီမံျပဳလုပ္ရျခင္း၊
(၂) မိမိလင္ေယာက်္ား အပ္ႏွံလာေသာ ဥစၥာမ်ားကို စနစ္တက် သိမ္း
ဆည္း ထိန္းသိမ္းထားရျခင္း၊
(၃) မိမိေယာက်္ားမွ တပါးေသာ ေယာက်္ားတို႔ႏွင့္ မမွားယြင္း မေဖာက္
ျပန္ရျခင္း၊
(၄) မိမိဘက္ေဆြမ်ိဳး လင္ဘက္ေဆြမ်ိဳးတို႔၌ မွ်မွ် တတ ေပးကမ္း
ရျခင္း၊
(၅) လုပ္ငန္းကိစၥ အ၀၀၌ ပ်င္းရိျခင္းကင္း၍ ကၽြမ္းက်င္ရျခင္း။

မိတ္ေဆြက်င့္၀တ္ ၅-ပါး

ေပးကမ္းခ်ီးျမႇင့္၊ ကိုယ္ႏွင့္ယဥ္ထား၊ စီးပြားေဆာင္ရြက္၊ ႏႈတ္ျမြက္ခ်ိဳသာ၊ သစၥာမွွန္ေစ၊ ၀တ္ငါးေထြ၊ က်င့္ေလ မိတ္သဟာ။
(၁) မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ ေပးကမ္းခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊
(၂) ကိုယ့္ေအာက္သို႔ မႏွိမ့္ခ်မူ၍ ကိုယ္နွင့္တန္းတူထားကာ ဆက္ဆံ
ျခင္း၊
(၃) ႏွစ္ဦးႏွစ္၀ ၾကီးပြားရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊
(၄) ေျပာဆိုဆက္ဆံရာ၌ စကားအရာ ေျပျပစ္ ခ်ိဳသာစြာ ေျပာရျခင္း၊
(၅) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရာတြင္ သစၥာေဖာက္ဖ်က္မႈ မရွိဘဲ
မွန္ကန္တိက်ျခင္း။

ေက်းဇူးခံ မိတ္ေဆြက်င့္၀တ္ ၅-ပါး

ေမ့ေလ်ာ့ေစာင့္လာ၊ ဥစၥာေစာင့္ေရွာက္၊ ေဘးေရာက္ကိုးကြယ္၊ ေဘးတြယ္မပစ္၊ သားျမစ္စဥ္ဆက္၊ မပ်က္ခ်ီးပင့္၊ ၀တ္ ငါးဆင့္၊ ျပဳက်င့္မိတ္ေဆြမ်ား။

(၁) ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာ ဥစၥာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း၊
(၂) တစ္ဘက္မိတ္ေဆြ၏ ဥစၥာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း၊
(၃) မိမိမိတ္ေဆြ ေဘးဒုကၡေရာက္ေသာအခါ အားကိုးရာ ျဖစ္ရျခင္း၊
(၄) ေဘးဒုကၡေရာက္ေသာအခါ ပစ္ပယ္စြန္႔ခြာ၍ မသြားရျခင္း၊
(၅) သားစဥ္ေျမးဆက္ အဆက္ဆက္ မိတ္၀တ္မပ်က္ဘဲ ေပးကမ္းခ်ီး
ျမႇင့္ရျခင္း။

အလုပ္ရွင္က်င့္၀တ္ ၅-ပါး

၀စြာ ေကၽြးေမြး၊ ျပဳေရးစီရင္၊ နာလွ်င္ကုေစ၊ ငွေ၀ရသာ၊ အခါကိုလႊတ္၊ အရွင္၀တ္၊ မခၽြတ္ ငါးခုသာ။
(၁) မိမိအလုပ္သမားကို ၀လင္စြာ ေကၽြးေမြးရျခင္း၊
(၂)သူတို႔လုပ္ႏိုင္ေသာ အလုပ္ကိုသာ လုပ္ေစျပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ
အခ်ိန္၌ ခိုင္းေစရျခင္း၊
(၃) မက်န္းမမာေသာအခါ၌ ေရာဂါေပ်ာက္ေအာင္ ကုသေပးရျခင္း၊
(၄) ထူးဆန္းေသာ အစားအစာကို ရေသာအခါ ေ၀ငွေပးကမ္းရျခင္း၊
(၅) ဥပုသ္ေန႔၊ ပြဲေတာ္ေန႔၊ အလုပ္ပိတ္ရက္ စေသာအခါတို႔၌ အခိုင္း
အေစ စာရင္းငွား ကၽြဲႏြားတို႔ကို မခိုင္းေစဘဲ အနားေပးရျခင္း၊ အခြင့္
လႊတ္ရျခင္း။

အလုပ္သမားက်င့္၀တ္ ၅-ပါး

အိပ္ေသာ္ေနာက္က်၊ ထေသာ္ကားေရွ႕၊ ေပးမွယူအပ္၊ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္၊ ေက်းဇူးျမြက္၊ ငါးခ်က္ ကၽြန္က်င့္ရာ။
(၁) ေနာက္က်မွ အိပ္ရျခင္း၊
(၂) အိပ္ရာမွ ေစာေစာထရျခင္း၊
(၃) မိမိအရွင္ ေပးကမ္းမွသာ ယူရျခင္း၊
(၄) မိမိအရွင္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို မခိုမကပ္ဘဲ ေစတနာ ေရွ႕ထား၍
ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊
(၅) မိမိအရွင္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုသာ ေျပာဆိုရျခင္း။

ဒါယကာက်င့္၀တ္ ၅-ပါး

ေမတၱာစိတ္သက္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်စ္ခင္၊ ခင္မင္ႏႈတ္ခ်ိဳ၊ လိုလွ်င္ဖိတ္ထား၊ တတ္အားလွႈေစ၊ ၀တ္ငါးေထြ၊ ျပဳေလ ဒါယကာ။
(၁)ရဟန္းသံဃာတို႔အေပၚ၌ ေမတၱာစိတ္ ေရွ႕ထားရျခင္း၊
(၂) ရဟန္း သံဃာတို႕အတြက္ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားကို ခ်စ္ခင္ေလး
စား ေစတနာထား၍ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊
(၃) ခင္ခင္မင္မင္ ေလးေလးစားစား ႏႈတ္ခ်ိဳ ၾကည္သာစြာ ေျပာဆို
ရျခင္း၊
(၄) အလိုရွိေသာအရာမ်ားကို ေတာင္းပါဟု ဖိတ္ထားရျခင္း၊
(၅) တတ္ႏိုင္သမွ် လွႈဒါန္ရျခင္း။

ရဟန္းက်င့္၀တ္ ၆-ပါး

မေကာင္းျမစ္ထာ၊ ေကာင္းရာညႊန္လစ္၊ အသစ္ေဟာက်ဴး၊ နာဖူးထပ္မံ၊ နတ္ထတင္ရာ ေမတၱာလည္းျပဳ၊ ရဟန္းမႈ၊ ေျခာက္ခု လြန္ေသခ်ာ။
(၁)မေကာင္းမႈ မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ ေဟာျပရျခင္း၊
(၂) ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ညႊန္ျပေဟာျပရျခင္း၊
(၃) ထူးျခားေသာ တရားအသစ္မ်ားကို ေဟာၾကားရျခင္း၊
(၄) နဖူးေသာ တရားမ်ားကို ထပ္မံ၍ ေဟာၾကားရျခင္း၊
(၅) နတ္ျပည္သို႔ေရာက္ဖို႕ နည္းလမ္းကို ညႊန္ၾကားေဟာျပရျခင္း၊
(၆) ဒကာ ဒကာမတို႔အား ေစတနာ ေမတၱာထား၍ ဆံုးမေဟာၾကား
ရျခင္း။

နာယကက်င့္၀တ္ ၆-ပါး

ထၾကြ.ႏိုးၾကား၊ သနား.သည္းခံ၊ ေ၀ဖန္.ၾကည့္မႈ၊ဤ ေျခာက္ခု၊ ၾကီးသူ႔ က်င့္ရာတရားတည္း။
(၁) သူမ်ားထက္ လံု႔လရွိရျခင္း၊
(၂) သူမ်ားကို မိမိက ေရွ႕ေဆာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႏိုးၾကား တက္ၾကြ
ျခင္း၊
(၃) မိမိလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို သနားၾကင္နာျခင္း၊
(၄) သည္းခံ ခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္း၊
(၅) အရာရာကို ခ်င့္ခ်ိန္ ေ၀ဖန္ ေထာက္ဆ၍ ျပဳလုပ္ရျခင္း၊
(၆) အရာရာမွာ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ရႈျခင္း။

စားေရးသူမွတ္ခ်က္။က်င့္၀တ္အေထြေထြကုိဖတ္ရႈ၍သိျမင္နားလည္ႏိုင္ၾကပါေစ။


အျပည့္အစံုသို႔...

Tuesday, July 22, 2008

မဂၤလာကဗ်ာမ်ား

(က) သံုးဆယ့္ရွစ္ျဖာ မဂၤလာတရားကို
နတ္လူအမ်ား ၾကံစည္ေပ။
ဘယ္သင္း ဘယ္ဟာ မဂၤလာစစ္ဟု
ေသခ်ာဇစ္ျမစ္ မသိေပ။
ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္တိုင္ ႏႈတ္ျပိဳင္ျငင္းလို႔၊
မဂၤလာအခင္း မျပီးေပ။
မဂၤလာတရား၊ ၀ါဒမ်ား၊ ကြဲျပား နတ္လူေတြ။
အဲဒါေၾကာင့္ ၾကံၾက စည္ၾက ကမၻာမဂၤေတြ။

(ခ) သာ၀တၳိျပည္မြန္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၀ယ္
ကိန္းေအာင္းေပ်ာ္ေမြ႔ ျမတ္စိေႏၱ။
သန္းေခါင္ယံခါ မထင္ရွားသည့္၊
နတ္သားတစ္ေယာက္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ။
ခ်ဥ္းကပ္ျပီးေသာ္ မဂၤလာသေဘာက၊ို
ထင္ရွားေဟာဖို႔ ေလွ်ာက္ပန္ေခၽြ။
အေသ၀နာ တရား၊ အစထား၊ ေဟာၾကား မိန္႔ခဲ့ေပ။
အဲဒါေၾကာင့္ နာရ ၾကားရ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။အေသ၀နာ စ ဂါထာ
(၁) လူမိုက္ဆိုလွ်င္ ေရွာင္ေသြလႊဲလို႔
မမွီ၀ဲနဲ႔ ကင္းေအာင္ေန။
ပညာရွိကို အရွည္တြဲလို႔
မွီ၀ဲဆည္းကပ္ နည္းယူေစ။
သံုးပါးရတနာ မိဘမ်ားႏွင့္၊
ဆရာသမားကို ပူေဇာ္ေလ။
ခ်မ္းသာကိုေပး၊ ဆက္ဆံေရး၊ ေမွ်ာ္ေတြး၊ သံုးခ်က္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ႔မဂၤလာေတြ။

ပတိရူပ ဂါထာ
(၂) ကုသိုလ္ပညာ ဥစၥာရဖို႔၊
သင့္ရာေဒသ အျမဲေန။
ေရွးက တင္ၾကိဳ ျပဳခဲ့ဖူးသည့္၊
ေကာင္းမႈအထူး ရွိပါေစ။
မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေအာင္ထိန္းလို႔၊
မတိမ္းေစနဲ႕ ေဆာက္တည္ေလ။
ဥစၥာကိုေပး၊ ေနထိုင္ေရး၊ ေမွ်ာ္ေတြး သံုးခ်က္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

ဗာဟုသစၥၪၥ ဂါထာ
(၃) တတ္ေကာင္း တတ္ရာ ဟူသမွ်ကို၊
ၾကားျမင္သုတ ရွိပါေစ။
အိုးအိမ္တည္ေထာင္ ၀မ္းစာေရးနဲ႔၊
အသက္ေမြးဖို႔ အတတ္သင္ေလ။
လူနွင့္ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားကို၊
ေကာင္းစြာသင္ၾကား နားလည္ေစ။
မွန္ကန္ယဥ္ေက်း၊ ခ်ိဳသာေအး၊ ဆိုေရး တတ္ပါေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

မာတာပိတု ဂါထာ
(၄) ျမင္းမိုရ္ေရႊေတာင္ မိဘေၾကြးကို၊
ေကာင္းစြာဆပ္ေပး ၀တ္ေက်ေက်။
ေၾကြးသစ္ခ်ကာ သားႏွင့္မယား၊
ေျမႇာက္စားခ်ီးျမႇင့္ ၀တ္ကုန္ေစ။
အလုပ္တာ၀န္ မလစ္ဟင္းနဲ႔၊
အျပစ္ကင္းေအာင္ လုပ္ပါေလ။
စည္းစိမ္ကိုေပး၊ ျပဳစုေရး၊ ေမွ်ာ္ေတြး သံုးခ်က္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

ဒါနၪၥ ဂါထာ
(၅) သံုးတန္ေစတနာ ျဖဳစင္လန္းလို႔၊
ေပးကမ္းေ၀မွ် လွႈနိုင္ေစ။
ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ၾကံ မမိုက္မွားနဲ႔၊
သုစရိုက္တရားကို က်င့္ပါေလ။
ေဆြမ်ိဳးေတြကို ျပင္ပမထားနဲ႕၊
သဂၤဟတရားႏွင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ေလ။
သန္႔စင္ျပစ္မ်ိဳး၊ လူထုက်ိဳး၊ သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္ေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

အာရတီ ၀ိရတီ ဂါထာ
(၆) မေကာင္းမႈေတြ ဟူသမွ်ကို၊
မေတြ႔ခင္က ေရွာင္ၾကဥ္ေလ။
ေတြ႔ၾကံဳလာလွ်င္ မလြန္က်ဴးနဲ႔
အထူးသျဖင့္ ေစာင့္စည္းေန။
အရက္ေသစာ မေသာက္စားနဲ႔
ေမွာက္မွားတတ္တဲ့ အရာေပ။
လုပ္ကိုင္ေျပာၾကား၊ သတိထား၊ တရား မေမ့ေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

ဂါရေ၀ါ စ ဂါထာ
(၇) အသက္ဂုဏ္၀ါ ကိုယ့္ထက္ၾကီးက၊
ဆည္းကပ္ ခစား ရိုေသေလ။
မာနတံခြန္ ဂုဏ္မၾကြနဲ႔၊
ကိုယ့္ကိုယ္နွိမ့္ခ် အျမဲေန။
ေလာဘအပို လိုမလိုက္နဲ႔၊
ကိုယ္ထိုက္တာနဲ႔ ေက်နပ္ေလ။
ကိုယ့္ေပၚျပဳဖူး၊ သူ႔ေက်းဇူး၊ အထူးသိတတ္ေစ။
ေကာင္းက်ိဳးဆင့္ပြား၊ ျမတ္တရား၊ နာၾကား မျပတ္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

ခႏၱီစ ပါထာ
(၈) ၀တ္စား ေနထိုင္ ရန္ခပ္သိမ္း၊
စိတ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္း သည္းခံေလ။
က်ိဳးေၾကာင္းျပညႊန္ ဆံုးမစကား၊
ေျပာၾကားလာက နာလြယ္ေစ။
သူျမတ္ပုဂၢိဳလ္ ဟူသမွ်ကို၊
မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုေလ။
သဘာ၀ေတြး၊ မွန္ကန္ေရး၊ ေဆြးေႏြး မျပတ္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

တေပါ စ ဂါထာ
(၉) ေလာကီအာရံု ဇိမ္ယစ္မူးလို႔၊
ေပ်ာ္မၾကဴးနဲ႔ ျခိဳးျခံေလ။
ေမတၱာျဗဟၶစိုရ္ လက္ကိုင္သံုးလို႔၊
သူျမတ္က်င့္ထံုး ယြင္းမေသြ။
ေလးပါးသစၥာ ဉာဏ္ျမင္ၾကည့္လို႔၊
အမွန္သိေအာင္ ၾကိဳးစားေလ။
ဒုကၡလြတ္ကင္း၊ နိဗၺာန္ခ်ဥ္း၊ အလင္း ေပါက္ႏိုင္ေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

ဖု႒ႆ ဂါထာ
(၁၀) ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ သဘာ၀၊
ေတြ႔ၾကံဳေနၾက လူတိုင္းေပ။
ေကာင္းဆိုးနွစ္တန္ အစံုတြဲလို႔၊
တလဲစီလွည့္ အျမဲေန။
ေလာကဓံၾကံဳ မျဖံဳတမ္းေပါ့၊
မတုန္စမ္းနဲ႔ စိတ္ခိုင္ေစ။
ေသာကကိုထိန္း၊ ရမၼက္သိမ္း၊ ေအးျငိမ္း ခ်မ္းသာေန။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

မဂၤလာ၏အက်ိဳး
(၁၁) သံုးဆယ့္ရွစ္ျဖာ မဂၤလာကံုးကို၊
လိုက္နာက်င့္သံုး ပန္သူေတြ။
စီးပြားခ်မ္းသာ က်က္သေရတိုးလို႔၊
ေကာင္းက်ိဳးစည္ပြင့္ တေ၀ေ၀။
ေဘးကင္းရန္ကြာ ခ်စ္သူေပါလို႔၊
စိတ္ေရာ ကိုယ္ေရာ ခ်မ္းသာမေလ။
ေျပာဆိုၾကံဆ၊ ေဆာင္သမွ်၊ ေအာင္ရမည္ ကိန္းေသ။
အဲဒါေၾကာင့္ ပန္ၾက ဆင္ၾက မဂၤလာ့ပန္းခိုင္ေတြ။

အျပည့္အစံုသို႔...

Tuesday, July 15, 2008

ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈ

ပညာရွိသူ တို႔သည္သာ ေလာက၌ ေရွ႔တန္းေရာက္ေန၏ ။ ပညာတတ္ေပါေသာ နိုင္ငံသည္သာ ကမၻာေပၚတြင္ အထက္ဆံုး ေနရာကိုရ၏၊ နည္းေကာင္း၊ စနစ္ေကာင္း၊ ပညာေကာင္းရွိေသာ ဆရာကိုရမွ နည္ေကာင္း၊ စနစ္ေကာင္း ပညာေကာင္းကို ရႏိုင္၏။ ပညာေကာင္းရွိေလ၊ အထက္တန္းေရာက္ေလ၊ ၾကီးပြားခ်မ္းသာရေလ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးအခါက ဆရာသမား မ်ားထံ၌ ေျခဆုပ္လက္နယ္ ၀တ္ၾကီး ၀တ္ငယ္ျပဳလ်က္ အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္သံုးမိုးကၽြန္သဖြယ္ ဆည္းကပ္ကာ ပညာကို ရယူၾကရသည္။ ဦးစြာ တပည့္ေကာင္းျဖစ္မွ ဆရာေကာင္း ျဖစ္လာနိုင္သည္။ ဆရာအခ်စ္ခံ ရေသာတပည့္မွ ဆရာ့ပညာ အျပည့္အစံု ရနိုင္၏။ ဆရာေကာင္း တပည့္မွ ပန္းေကာင္းပန္ရသည္။
လူသည္ မိေမြးတိုင္း ဖေမြးတိုင္းအေျခအေန၌ အားလံုးအတူတူပင္ ျဖစ္၏။ လက္ဦးဆရာနွင့္ အာစရိယတို႔ေၾကာင့္ လူခၽြန္လူမြန္မ်ား ျဖစ္လာၾကရသည္။ ဖေယာင္း သို႔မဟုတ္ ပလပ္စတစ္ပမာ လိုရာပံုသြင္းလို႔ရေသာ လူငယ္တို႔၏ ဘ၀ကို အလွပဆံုး တန္ဖိုးအရွိဆံုး ျဖစ္ေအာင္ သြန္းထုျပဳလုပ္ ေပးနိုင္သူမွာ ဆရာမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။


ဆရာသမားတို႔၏ေက်းဇူး မည္မွ်ၾကီးမားသည္ကို စဥ္းစားေလ အဆံုးအပိုင္းအျခား မရွိေလျဖစ္၏။ ’’၀’’လံုးေရး သင္ေပးေသာ ဆရာႏွင့္ ဘြဲ႔ေပးေသာဆရာ မထူးျခား၊ အတူတူ ေက်းဇူးၾကီးမား ၾကသည္ ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္ရာ၀င္ အိပ္ရာထ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ မိဘတို႔ကို ရွိခိုးကန္ေတာ့ရ သကဲ့သို႔ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ၀ိဇၨာသိပၸ အတတ္ပညာ သင္ၾကားေပးၾကေသာ ဆရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို လည္းရွိခိုးကန္ေတာ့ ၾက ရသည္။
ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔ အရိုးစြဲ၊ အသားစြဲ ယဥ္ေက်းမႈအရ အခါၾကီး ရက္ၾကီးမ်ား၌ မိဘဆရာ သမားတို႔အား အထူးအလည္ ရွိခိုး ကန္ေတာ့ၾကရသည္။ ေကာင္းမႈမဂၤလာ ၾကီးပြားရာ ၾကီးပြားေၾကာင္းလည္း ျဖစ္၏။ မိမိက မသိေသာ္လည္း ေက်းဇူးၾကီးမား သူမ်ားအား ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပစ္မွားခဲ့မိေသာ္ ရွိခိုး ကန္ေတာ့ျခင္းျဖင့္ ထိုအျပစ္မ်ားလည္း ေျပေပ်ာက္၏၊ သို႔မွသာ ၾကံတိုင္းေအာင္၍ ေဆာင္တိုင္း ေျမာက္ႏိုင္သည္။
ရတနာသံုးပါး မိဘဆရာသမားတို႔အား ျပစ္မွားမိသူမ်ားသည္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကို လုပ္လို႔မ်ွ အေပါက္ အလမ္းမတည့္၊ မၾကီးပြား၊ ေတြးသမွ်လြဲ၏။ လုပ္သမွ် မွား၏။ ေရာဂါလည္းမ်ား၍ ၾကီးပြားလမ္း အကုန္ပိတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္နွင့္ အမွ် ရွိခိုး ကန္ေတာ့ ၾကရသည္။

ဆရာေက်းဇူး
ေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါးတို႔၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ အနႏၱျဖစ္ သကဲ့သို႔ ဆရာသမားတို႔၏ ေက်းဇူးဂုဏ္သည္လည္း အနႏၱပင္ ျဖစ္သည္။
ေလာက၌ သတၱ၀ါတိုင္း လူသားတိုင္း အတြက္ အေရးၾကီးဆံုးမွာ အသိဉာဏ္ ပညာျဖစ္၏၊ ပညာသည္ နား မ်က္စိ ျဖစ္၏၊ နားႏွင့္ မ်က္စိမရွိသူသည္ အရာမ၀င္ သကဲ့သို႕ ပညာမတတ္သူ လည္း အရာမ၀င္ေပ။
ထိုပညာကို ပထမမိဘႏွစ္ပါး ထံမွ ဆည္းပူးၾကရ၏၊ ထိုမွ်ႏွင့္ မျပည့္စံု၊ ဆရာသမား မ်ားထံ သီးျခား သင္ယူၾက ရသည္။ ထိုသို႔ သင္ယူၾကရာ၌ ဆရာကလည္း ဆရာ့က်င့္၀တ္ ေက်၍ တပည့္ကလည္း တပည့္၀တ္ ေက်ရ သည္။
‘‘အတတ္လည္းသင္ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ သိပၸမခ်န္ ေဘးရန္ဆီးကာ သင့္ရာအပ္ပို႔ ဆရာတို႔ က်င့္ဖို႔၀တ္ငါးျဖာ။’’
‘‘ညီညာ ထၾကြ ဆံုမနာယူ လာမူၾကိဳဆီး ထံနီးလုပ္ေကၽြး သင္ေထြးအံရြတ္ တပည့္၀တ္ မခၽြတ္ငါးခုသာ’’ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာ့ေက်းဇူးသိပံုမ်ား
‘‘မိဘျပစ္မွား အ၀ီစိသြားသည္၊ မိဘကာျပန္ ေျမမ်ိခံရသည္။ ဆရာကာျပန္ အာလွံစူးသည္’’ ဟုေျပာစမွတ္ ျပဳၾကသည္။ မိဘ ဆရာျပစ္မွား၍ မ်က္စိကြယ္သူ၊ နားပင္းသူ၊ ေျမမ်ိဳခံရသူ၊ လူညြန္႔တံုးသူ၊ နာတာရွည္ ေရာဂါစြဲ သူ၊ ေသျခင္းဆိုးေသ သူတို႔ကို ယခုအခါတြင္လည္း ေတြ႔ျမင္ ႏိုင္ၾကသည္။
မိဘဆရာသမား ေက်းဇူး သိသူတို႔သည္ ကလည္း မိအို ဖအို ဆရာအို မ်ားကိုျပဳစုလုပ္ေကၽြး ေနရသည့္ အတြက္ ေလာကအလယ္ ဘ႑ာတိုက္ၾကီးတစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ေနသူ ကဲ့သို႔ ၀မ္းသားအားရ ျပဳစုလုပ္ေကၽြး ေနၾကေပသည္။ ေလာကီ ဆရာမိဘ၊ ေလာကုတၱရာ ဆရာ ရရွိသူတို႔ကား ေျပာဖြယ္ရာ မရွိျပီ။ သံသရာၽႏွင့္ခ်ီ၍ ေက်းဇူးၾကီး ေတာ့သည္။ ေက်းဇူးေၾကြးလည္း မ်ားေတာ့သည္။
အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ မိမိအား သရဏဂံု တည္ေအာင္၊ သစၥာျမင္ေအာင္ လုပ္ေပးေသာ အရွင္အႆဇိဆရာ သီတင္းသံုးရာ အရပ္ဘက္ အျမဲတမ္း ဦးတိုက္၍ အိပ္ေတာ္မႈ၏။ အယူ၀ါဒေရးရာ၌ ဆရာသည္ ပို၍အေရးၾကီး၏၊ ပို၍လည္း ေက်းဇူးၾကီး လွသည္။ ‘ဆရာလြဲက ငရဲက်’ဟုဆို၏။
ကိုရင္သာမေဏကေလး ရွင္ရာဟုလာကမႈ နံနက္အိပ္ရာထသည္ႏွင့္ သဲမ်ားကို လက္ခုပ္ျဖင့္ က်ံဳးယူျပီးလွ်င္ ‘ဤသဲလံုးႏွင့္အမွ် ငါ့ကို လိမ္မာေအာင္ ဆံုးမသည့္ ဆရာမ်ား ရပါရေစ’ ဟုပင္ ေတာင့္တသည္။ မည္သူက ဆံုးမ သည္ျဖစ္ေစ မျငင္းဆန္ နာခံ၏။ လိုက္နာ က်င့္သံုး၏။
အိုးလုပ္ေသာသူသည္ အိုးေကာင္းတစ္လံုး ျဖစ္လာေစရန္ လက္ကိုင္တုတ္ႏွင့္ ရိုက္ပုတ္ျပီး မလုပ္လွ်င္ အိုး ေကာင္း မျဖစ္သကဲ့သို႔ ရိုက္နွက္ သင့္ေသာ အျပစ္က်ဴးလြန္သူ တပည့္အား ရိုက္နွက္ ဆံုးမေသာ ဆရာသည္ ပုိ၍ပင္ ပူေဇာ္ ထိုက္သည္။
ျမတ္စြာဘုရားကလည္း ‘တပည့္၏ အျပစ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုျပီး နွိပ္ႏွိပ္ခ်ခ် ဆံုးမေသာ ဆရာကို ေရႊအိုးတူေဖာ္ ေပးသူကဲ့သို႔ ေက်းဇူးတင္ ၀မ္းသာ ရမည္’ ဟု ေဟာေတာ္မႈသည္။

ဆရာ့စကား နားေထာင္သူ
ဆရာ့စကားကို ေျမ၀ယ္မက် နားေထာင္းျခင္းသည္ ေလာက သံသရာႏွစ္ျဖာ ၾကီးပြား ခ်မ္းသာေၾကာင္း ‘ေသာ၀စႆတာ’ မဂၤလာ တစ္ပါးပင္ ျဖစ္သည္။
ေရွးအခါက ရဟန္းငယ္ သံုးပါးသည္ ဆရာဘုန္းၾကီး တစ္ပါးထံ တပည့္ခံ လာၾကရာ ဆရာ့စကား ကိုမည္မွ် ေလာက္ နာယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆရာခိုင္းသမွ် မျငင္းဆန္ နာခံမည့္ အေၾကာင္း အားက်မခံ ေလွ်ာက္ထားၾကပံုမွာ အတုယူဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။
တစ္ပါးက- ‘‘ဆရာအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး တစ္စံုတစ္ရာ ရွိ၍ အသက္ေအာင့္ျပီး ေသေပးပါဟု ဆရာက ခိုင္းလွ်င္ ေသေပးပါမည္’’ ဟု ေလွ်ာက္၏။
တစ္ပါးက- ‘‘ အလြန္ျမင့္မား မတ္ေစာက္ေသာ ကမ္းပါးထိပ္က ခုန္ခ်ပါဆိုလွ်င္ ခုန္ခ်ပါမည္’’ ဟုေလွ်ာက္၏။
တစ္ပါးက- ‘‘ ေက်ာက္ပ်ဥ္ၾကမ္းေပၚ မတ္တတ္ရပ္ျပီး ေျခဖ်ားက ဦးေခါင္းက်ေအာင္ ေသြးပါဟု ခိုင္းလွ်င္ တစ္ကိုယ္လံုး ေပ်ာက္ကြယ္ သြားေအာင္ ေသြးပါမည္’’ ဟုေလွ်ာက္ေလသည္။
ဤကား ဆရာ့စကားေျမ၀ယ္မက် နားေထာင္ပံုျဖစ္၏။ ဆရာမိဘတို႔သည္ အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာ တပည့္ သားသမီးတို႔အား အျပစ္ေသးငယ္သည္ဟု မယူဆဘဲ အိုးေကာင္းလိုလွ်င္ နာနာရိုက္ရ သကဲ့သို႔ ရိုက္နွက္၍ ဆံုးမသင့္သည့္အခါ ဆံုးမၾကရသည္။ ထိုအဆံုးအမကို ခံယူႏိုင္ေသာ တပည့္သားသမီး တို႔မွသာ ၾကီးပြား နိုင္သည္။

တပည့္ကို ရိုက္ႏွက္၍ဆံုးမျခင္း
ေရွးအခါက ဗာရာဏသီျပည္၌ ျဗသၶဒတၱကုမာရ အမည္ရွိေသာ သားတစ္ ေယာက္ရွိသည္။ ထိုျဗဟၶဒတ္ မင္းသည္ ၁၆ႏွစ္ျပည့္ေသာ မိမိ၏သားေတာ္ကို မာန္မာန မေထာင္လႊားေစရန္၊ အခ်မ္း အပူဒုကၡကို ၾကံ့ၾကံ့ ခံႏိုင္ေစရန္၊ ေလာက ဗဟုသုတ စာရိတၱအက်င့္ စရိုက္မ်ိဳးစံုကို သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရေျမရပ္ျခား တိုင္းတ ပါးရွိ ဒိသာပါေမာကၡဆရာၾကီးထံ အတတ္ပညာသင္ၾကားရန္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။
ထို႔သို႔ ေစလႊတ္ရာ၌ မိမိ၏သားေတာ္အား လႊာခ်င္းဖိနပ္တရန္၊ ထီးတလက္ နွင့္အသျပာေငြ တစ္ေထာင္သာ ေပးလိုက္၏။ မင္းသားငယ္သည္ မိဘႏွစ္ပါးကို ရွိခိုးကန္ေတာ့လ်က္ ဗာရာဏသီျပည္မွ ထြက္ခဲ့ ေလ သည္။တကၠသိုလ္ျပည္ ဒိသာပါေမာကၡဆရာၾကီးအား ရွိခိုး ကန္ေတာ့ျပီးေနာက္ မိမိလာခဲ့ရျခင္း၏ အေၾကာင္းႏွင့္ မိမိ၏ ေနရပ္ ဇာတိ မ်ိဳးႏြယ္တို႔ကိုပါ ေျပာၾကားသည္။
ထိုအခါ ဒိသာပါေမာကၡဆရာၾကီးက ထိုေန႔မွစ၍ မင္းသားငယ္အား အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ေပးေလ၏။ မင္းသားငယ္သည္ ထိုသို႔ပညာ သင္ယူေနဆဲတြင္ တေန႔သ၌ ဆရာႏွင့္အတူ ေရခ်ိဳးသြားစဥ္ ေနလွန္းထားေသာ ႏွမ္းဖ်ားတို႔ကို ေတြ႔ျမင္ေသာအခါ မေနႏိုင္၍ လက္တဆုပ္စာ ေကာက္ယူျပီး စားေလ၏။
ဤသို႔ သံုးရက္ သံုးၾကိမ္တိုင္တိုင္ ယူ၍စားသည္ကို ႏွမ္းရွင္မိန္မအို ေတြ႔ျမင္လွ်င္ ဆရာၾကီးအား တိုင္ၾကားရာ ဆရာၾကီးက မင္းသားငယ္သား ၀ါးျခမ္းစိတ္ျဖင့္ ေက်ာက္ကုန္း၌ သံုးခ်က္ရိုက္ေလ၏။
မင္းသားငယ္သည္ ဆရာအေပၚအမ်က္ထြက္၍ မ်က္ေထာင့္နီျဖင့္ ေစ့ေစ့ၾကည့္လွ်က္ ‘ငါဘုရင္ ျဖစ္သည့္အခါ ဤဆရာကို သတ္ပစ္မည္’ ဟုရန္ဖြဲ႔ေလ၏၊ မင္းသားငယ္သည္ ပညာသင္ျပီး၍ ျပန္ခါနီးတြင္ ‘‘ဆရာ-ကၽြႏု္ပ္ မင္း ျဖစ္သည့္အခါ ဆရာထံလူလြတ္ လိုက္ပါမည္။ ဆရာ ဆက္ဆက္ၾကြ ခဲ့ပါ’’ ဟုဖိတ္ၾကား၍ ျပန္ခဲ့ေလ၏။
မင္းသားငယ္ ဘုရင္ျဖစ္လာေသာ အခါ ဆရာၾကီးထံ လက္ေဆာင္မ်ားနွင့္ တကြ တမန္ကို ေစလႊတ္ေလရာ ဒိသာပါေမာကၡ ဆရာၾကီးသည္ ‘ငယ္ရြယ္သူသည္ ေက်းဇူးတရား ကိုမသိႏိုင္ေသး‘ ဟုသိျမင္၍ မင္းသားထံ မသြားခဲ့ေခ်။ ေက်းဇူးတရားကို သိႏိုင္ေလာက္ေသာ အရြယ္ေရာက္မွ သြားေလ၏။
မင္းသားသည္ ဆရာကို ျမင္လွ်င္ျမင္ျခင္း‘သင္ရိုက္ခဲ့သည္ကို ငါမေမ့၊ ယေန႔ သင့္ကို ငါသတ္ရေပမည္‘ ဟု ျခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုရာ ဆရာၾကီးက-
‘‘မင္းသား၊ ေလာက၌ အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာ သားသမီး တပည့္မ်ားကို မိဘဆရာသမား တို႔က ရိုက္ပုတ္ဆံုးမျခင္းသည္ ရန္ျငိဳးဖြဲ႔လ်က္ ေဒါသထြက္၍ ရိုက္ပုတ္ျခင္းမဟုတ္၊ လိမၼာ ယဥ္ေက်းေစရန္ ဆံုးမသြန္သင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘဆရာသမား တို႔အေပၚ ရန္ျငိဳးမဖြဲ႔သင့္၊ သင္ မင္းသားအား မေျပာပေလာက္ေသာ အျပစ္ဟု ယူဆကာ ႏွမ္းခိုး စားမႈကိုသာ ငါမဆံုးမခဲ့ေသာ္ တစတစခိုးဆိုးလုယက္ ျပည္ရြာကိုပင္ ဖ်က္၍ မင္းဒဏ္သင့္ျပီး အက်ိဳးမဲ့ ပ်က္စီးကာ ထီးနန္းကိုပင္လွ်င္ လက္လြတ္ခဲ့ရာ၏။ ယခု သင္မင္းသားရေနေသာ ထီးနန္း စည္းစိမ္သည္ ငါ့ေက်းဇူးပင္ မဟုတ္ေလာ’’ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္။
အနီးအနားတြင္ ခစားေနေသာ ပညာရွိမႈးမတ္မ်ားကလည္း ဆရာၾကီး၏ ထီးနန္း စည္စိမ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသျဖင့္ ဘုရင္ကည္း ဆရာ့အဆံုးအမကို ႏွစ္သက္ကာ ဆရာၾကီးက လက္မခံခဲ့ေခ်။ ရွင္ဘုရင္လည္း ေက်းဇူးသိေသာ ဆရာေကာင္း တပည့္ ပီသစြာ တိုင္းျပည္ကို တရားသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ့ေလသည္။(တိလမု႒ိဇာတ္)။
ဤကား ဆရာ့ေက်းဇူးသိပံု၊ ေက်းဇူးၾကီးပံု အနည္းငယ္မွ် ျပဆိုုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆရာက ဆရာ့၀တၱရား ေက်၍ တပည့္ကလည္း တပည့္၀တၱရားေက်မွ ေလာက၌ ဆရာတပည့္ ျဖစ္ရက်ိဳးနပ္သည္။ အက်ိဳးအျပစ္ျပ၀တၱဳ သက္ေသ သာဓကမ်ား မ်ားစြာရွိ၏။
နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ မိဘေက်းဇူး၊ ဆရာသမား မ်ားေက်းဇူး သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ ျဖစ္ေစ၊ ယံုသည္ျဖစ္ေစ၊ မယံုသည္ျဖစ္ေစ မိဘဆရာသမားမ်ား စိတ္ဆင္း ရဲေအာင္ လုပ္သူ၊ ျပစ္မွားသူမ်ား ယခုဘ၀၌ ဆင္းရဲရ၍ ေနာက္ဘ၀၌လည္း အပါယ္ငရဲ က်ေရာက္ မည္မွာ ေသခ်ာ၏။ မိဘဆရာ သမားမ်ားအား ေကာင္းစြာ ျပဳစုလုပ္ေကၽြး သူမ်ား ခုေရာေနာင္ပါ ခ်မ္းသာၾကီးပြား ၾကမည္မွာ မလြဲေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းဇူးသိ၍ သိသည့္အတိုင္း ေပးဆပ္ထိုက္ေပသည္။
ဤကဲ့သို႔ မိဘဆရာ သမားတို႔၏ ေက်းဇူးႏွင့္ဆက္၍ ေဖာ္ျပရာ၌ မိဘရွိသူ၊ ဆရာ သမားရွိသူတိုင္း ႏွင့္ဆိုင္၏။ ဗုဒၶဘာသာ က်မ္းစာက ျပဆိုမႈမျပဆိုမႈသည္ အေၾကာင္းမဟုတ္၊ ေကာင္းေသာအလုပ္သည္ ေကာင္းက်ိဳးေပး၍ မေကာင္းေသာ အလုပ္က မေကာင္း က်ိဳးေပးသည္မွာ နိယာမပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အယူ၀ါဒ ရွိ-မရွိႏွင့္လည္း မဆိုင္ေခ်။ မီးကိုကိုင္လွ်င္ ပူ၍ ေရကိုကိုင္လွ်င္ ေအးသည္မွာ လူမ်ိဳး ဘာသာ အယူ၀ါဒ နွင့္ မဆိုင္ေခ်။
ဗုဒၶ၀ါဒသည္ သေဘာတရားကိုသာျပ၏၊ ထိုသေဘာတရား ၀ါဒကို လိုက္နာက်င့္သံုးရ သျဖင့္ အနနၱငါးပါး ေက်းဇူးမွစ၍ ေရွာင္စရာ ေဆာင္စရာ အေကာင္းအဆိုး၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး တို႔ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ယခုလို သိခြင့္ရသူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္ရသည္ကို ၀မ္း သာ ဂုဏ္ယူၾကပါေလ။

စားေရးသူမွတ္ခ်က္။ ။ဤစာကုိဖတ္၍ ဆရာ့ေက်းဇူးကို ဆပ္ႏိုင္က်ပါေစ။အျပည့္အစံုသို႔...

Monday, July 14, 2008

ကံႏွင့္ ကံ၏အက်ိဳး

ကံ၏ အနက္အဓိပၸါယ္

‘ကံ’ဆို သည္မွာ ပါဠိဘာသာ ‘ကမၼ’ မွျဖစ္လာေသာ ျမန္မာေ၀ါဟာရ ျဖစ္သည္။ ျပဳလုပ္မႈဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
ထိုျပဳလုပ္မႈဟူေသာ ကံသည္-
(က) ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈ (ကာယကံ)
(ခ) ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုမႈ (၀စီကံ)
(ဂ) စိတ္ျဖင့္ ၾကံစည္မႈ (မေနာကံ)
ဟူ၍ (၃)မ်ိဳးရွိသည္။


ကံ အမ်ိဳးအစား
အတိတ္ကံသည္ အလြန္အားေကာင္း ေသာကံ၊ အလယ္အလတ္ အားေကာင္းေသာ
ကံ၊ ႏုံခ်ာေသာကံ ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရွိသည္။ ထို႔အတူပင္ ပစၥဳပၸန္ကံသည္လည္း ကံ ဉာဏ္ ၀ီရိယ မွ်တစြာ သံုး၍ လက္ရွိ အေျခအေန ထက္ တိုးတက္လာေအာင္ ၾကိဳးစားျခင္း၊ တည္တံ့ရံုသာ ၾကိဳးစားျခင္း၊ တည္တံ့ရံု ေလာက္ကိုပင္ အားမထုတ္ျခင္း ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရွိသည္။ အလြန္ အားေကာင္း ေသာ အတိတ္ကံတို႔ေၾကာင့္ မိေကာင္း ဘေကာင္း အထက္တန္းစား ဆရာသမား မိဘေကာင္းတို႔ထံတြင္ လူျဖစ္လာရသည္။ ထိုသူသည္ အရြယ္ေရာက္လာ ေသာအခါ ကံ ဉာဏ္ ၀ီရိယ သံုးပါး ညီညြတ္စြာ ပစၥဳပၸန္ေကာင္းေအာင္ ၾကိဳးစားက လူ႔ဘ၀တြင္ အထြတ္အထိပ္ မင္းစိုးရာဇာ သူေဌးသူၾကြယ္ ပညာရွင္ၾကီး ျဖစ္ႏိုင္သည္။
အတိတ္ကံ အလြန္အားေကာင္း၍ မိေကာင္း ဘေကာင္း ထံတြင္လူျဖစ္လာရ ေသာ္လည္း ပစၥဳပၸန္အားထုတ္မႈမွာ အလယ္အလတ ္တည္တံ့ရံုသာ ၾကိဳးစားလွ်င္ အလယ္အလတ္တန္းစား ဘ၀သာ ေရာက္ရွိမည္။ ထိုသူသည္ပင္ ပစၥဳပၸန္ၾကိဳးစားမႈမရွိ၊ တည္တံ့ရံုပင္ ၾကိဳးစားမႈ မျပဳပါလွ်င္ နိမ့္က် ဆင္းရဲ မြဲေတသူ ဘ၀သို႔ ေရာက္ သြားရသည္။ပစၥဳပၸန္၏ အင္အား အ
ေပၚလိုက္၍ မိဘတို႔ထက္ ပိုတိုးတက္သူ- အတိဇာတသား၊ မိဘေျခရာနင္း၍ မိဘတို႔အဆင့္ ကိုမွီ သူ-အနုဇာတသား၊ မိဘတို႔အဆင့္မမီဘဲ ယုတ္ညံ့နိမ့္က်သြားသူ-အ၀ဇာတသား ဟူ၍ သားသံုးမ်ိဳး ေပၚထြက္လာသည္။ အတိတ္ကံမွာ မိေကာင္းဖခင္သား ျဖစ္ေအာင္ ပို႔ေပးရံုသာ ေပးခဲ့၏။
အတိတ္ကံ အလတ္တန္းစားေၾကာင့္ သာမန္မိဘတို႔ ၀မ္း၌လူျဖစ္ရ ေသာ္လည္း ပစၥဳပၸန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ မႈမ်ားျပားလွ်င္ အထက္တန္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ၾကရသည္။ မင္းစိုးရာဇာ သူေဌးသူၾကြယ္ ပညာရွင္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကရသည္။
ထိုသူသည္ပင္ အလယ္အလတ္ တည္တံ့ရံုသာ ၾကိဳးစားလွ်င္ အလတ္တန္းစားထဲက အလတ္တန္းစားသာ ျဖစ္ရသည္။ ထိုသူသည္ပင္ ပ်င္းရိျပီး ၾကိဳးစားမႈမရွိ၊ ပစၥဳပၸန္ကံမြဲလွ်င္ ဆင္းရဲသူဘ၀ ေရာက္ရသည္။
ထို႔အတူပင္ အတိတ္ကံအားနည္း၍ ဆင္းရဲသူမိဘမ်ား ၀မ္း၌ျဖစ္ရေသာ္လည္း ပစၥဳပၸန္ဘ၀အားထုတ္မႈ မ်ားျပားလွ်င္ ၾကီးပြားသူဘ၀ေရာက္ရသည္၊ အလတ္တန္းစား တည္တံ့ရံုသာ ၾကိဳးစားလွ်င္ သာမန္ဆင္းရဲသား ဘ၀သာ ရရွိမည္။ ပစၥဳပၸန္ ၾကိဳးစားမႈမျပဳလွ်င္မူ လြန္စြာနိမ့္က် ဖုန္းေတာင္းယာစကာဘ၀ သို႔ေရာက္ရသည္။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာ၀တၱိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္ တေန႔တြင္ အရွင္အာနႏၵာအား ဤသို႔ မိန္႔ေတာမႈ၏-
‘‘အာနႏၵာ-ခြက္လက္စြဲကာ ေတာင္းစားေနၾကသည့္ ဤသူေတာင္းစား လင္မယားကို ၾကည့္ေလာ့၊ ထိုသူတို႔သည္ ဤသာ၀တၱိျမိဳ႕၌ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၾကေသာ သူေဌးၾကီးတို႔၏ သားႏွင့္သားမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ငယ္စဥ္က ပညာမသင္ၾကဘဲ အိမ္ေထာင္ျပဳၾက ျပီး မိဘပစၥည္းမ်ားကို ျဖဳန္းသံုးေနခဲ့ၾကသည္။ မိဘတို႔ ကြယ္လြန္ၾကေသာအခါ ကံ ဉာဏ္ ၀ီရိယ တို႕ကို အသံုးမခ်၊ စီးပြား ဥစၥာတိုးတက္ေအာင္ မၾကိဳးစား၊ ရွိပစၥည္းကိုျဖဳန္း ခဲ့သံုးစြဲခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဥစၥာကုန္ဆံုး၊ လူလံုးမလွ ခြက္လက္စြဲကာ ေတာင္းစားရသည့္ ဖုန္ေတာင္းယာ စကာဘ၀သို႔ ေရာက္ၾကရသည္။
’’ထိုလင္မယားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ အကယ္၍ ပထမအရြယ္တြင္ စီးပြားဥစၥာ ၾကိဳးစားရွာေဖြပါက ဤျမိဳ႕တြင္ ပထမတန္းစား သူေဌးၾကီးဘ၀ ေရာက္ႏိုင္ၾကသည္၊ ရဟန္း ျပဳကာ ရဟန္းတရား အားထုတ္ပါမႈ အထက္မဂ္ဖိုတို႕ကို ရရွိႏိုင္ၾကသည္။ ဒုတိယအရြယ္တြင္ သတိရျပီး ၾကိဳးစားပါက အလတ္တန္စား သူေဌးဘ၀သို႔ ေရာက္နိုင္ ၾကသည္။ တတိယ အရြယ္မွ သတိရျပီး ၾကိဳးစားပါ လူတန္းေစ့ ဘ၀မ်ိဳးရနိုင္ၾကသည္။ ရဟန္းျပဳပါက အက်င့္ျမတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသူရဟန္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္နိုင္ၾကသည္။ ယခုျမင္ေတြ႔ေနရသည့္ သူေတာင္းစားဘ၀ အဆင့္သို႔ ေရာက္သြားၾကေလသည္’’ ဟု မိန္႔ေတာ္မႈေလသည္။
အတိတ္ကံေကာင္၍ အလြန္ရခဲလွသည့္ ဒုလႅဘငါးျဖာ အပါအ၀င္လူအျဖစ္ကို ရခဲ့ၾကျပီ ျဖစ္သည္။ လူ႔ဘ၀ လူျဖစ္ေနရျခင္းသည္ အလြန္ၾကီးက်ယ္ လွေသာ အခြင့္အေရးၾကီး ျဖစ္သည္။ ဒုဂၢတိဘ၀မ်ားတြင္သာ သတၱ၀ါတို႕ အျမဲထာ၀ရ ေနအိမ္ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ဒုစရိုက္ တရားတို႔ကို သာထပ္တလဲလဲ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသျဖင့္ ဒုဂၢတိဘ၀မ်ားသာ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္။ ၾကံဳခဲလွသည့္ ဘုရားသာသနာႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔လာသည့္ အခိုက္ ကမၼႆကတာသမၼာဒိဌိအျမင္မွန္ျဖင့္ ပစၥဳပၸန္ကံေကာင္းမ်ား အျမဲျဖစ္ပြားေနေရး၊ သူစရိုက္ တရား မ်ားတိုးပြားေနေရးအတြက္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ရေပမည္။

အျပည့္အစံုသို႔...

Tuesday, July 8, 2008

ေ၀လာမ ပုဏၰားၾကီး၏ အလွႈေတာ္

ေရွးလြန္ေလျပီးေသာအခါ ဘုရားေလာင္းေတာ္သည္ ဗာရာဏသီျပည္၌ ပုရာဟိတ္ ပုဏၰာၾကီး၏ သားေတာ္ ျဖစ္ေလသည္။ ေ၀လာမ သာတို႕သားဟု အမည္မွည္႕ၾကသည္။ (၁၆)ႏွစ္ အရြယ္ရွိေသာအခါ ဗာရာဏသီမင္း၏ သားေတာ္ႏွင့္ အတူ ပညာသင္ယူရန္ တကၠသိုလ္ျပည္သို႕ သြားခဲ့သည္။ ဘုရားေလာင္းေတာ္သည္ ဆရာသင္ျပ သည့္အတိုင္း အတတ္ပညာ မ်ားကို သင္ယူ ႏိုင္သျဖင့္ ဆရာၾကီး၏ အားကိုးရေသာ တပည့္ၾကီး ျဖစ္လာသည္။
ေနာင္အခါ ေ၀လာမလုလင္သည္ ဗာရာဏသီသို႕ ျပန္လာခဲ့သည္။ ဗာရာဏသီ မင္းသားကို မင္းအျဖစ္ အဘိသိက္သြန္းျပီး ေ၀လာမ လုလင္ ကို ပုေရာဟိတ္ရာထူး ေပးသည္။ တေန႔ေသာ္ ေ၀လာမပုဏၰာၾကီးသည္ ေဆြခုနစ္ဆက္၊ မ်ိဳးခုနစ္ဆက္ပိုင္ စုေဆာင္း ထား ခဲ့ေသာ ရတနာ ခုနစ္ပါးျဖင့္ ျပည့္ေနသည့္ တိုက္ခန္းတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ ၾကည္႐ႈျပီးလွ်င္ ဇမၺဴဒိပ္ တကၽြန္းလံုး တုန္လႈပ္သြားေစမည့္ အလွႈ ဒါနၾကီးကို ျပဳရမႈေကာင္းေလစြ ဟု ၾကံစည္မိ ေလသည္။

ထိုအေၾကာင္းကို ဗာရာဏသီမင္းအား ေလွ်ာက္ထားျပီး ဂဂၤါ ျမစ္ကမ္းပါး၌ မ်ားျပား လွေသာ ဖိုခေနာက္ဆိုင္ အတန္းၾကီးကို ျပဳလုပ္၍ ေထာပတ္၊ ပ်ားရည္၊ ဆန္၊ ဆီ စသည္တို႔ ထားရန္ ဘ႑ က်ီ ၾက ေဆာက္လုပ္ေစျပီး ‘‘ယေန႔မွစ၍ ေ၀လာမ ပုဏၰာၾကီး၏ အလွႈ ဒါနပြဲသို႔ လာေရာက္ စားေသာက္ ယူငင္ ၾကကုန္ေလာ့’’ ဟု စည္ လွည့္လည္ ေစသည္။ ထို႕ေနာက္ ေ၀လာမ ပုဏၰာၾကီးသည္ အ၀တ္တန္ဆာ ရတနာ မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ဆင္ယင္လ်က္ ေရႊကရားကို ယူကာ ‘‘ဤေလာက၌ ကၽြႏု္ပ္၏ အလွႈကို ခံယူထိုက္ေသာ ျမတ္ေသာ အလွႈခံ ပုဂၢိဳလ္ တို႔ ရွိပါက ကရားထဲမွ ေရသည္ ေျမေပၚသို႔ က်ပါေစ၊ အကယ္၍ အရွိပါက မက်ပါေစႏွင့္ ’’ ဟု အဓိဌာန္၍ ကရားကို ေမွာက္သြန္ လိုက္သည္။ ကရားထဲမွ ေရ ထြက္က် မလာေပ။
ထိုအခါ ဘုရားေလာင္းသည္ ‘‘ ဤဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းသည္ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ခဲ့ေလျပီ၊ ငါ၏ အလွႈကို ခံယူႏိုင္ေသာ ျမတ္ေသာ အလွႈခံပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိေပ’’ ဟု သိရွိျပီးေနာက္ စိတ္မခ်မ္းသာမႈ မျဖစ္ေစဘဲ ‘‘ မိမိအလွႈရွင္ဘက္မွ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ပါမူ ဤကရားမွ ေရသည္ ထြက္၍ေျမျပင္၌ တည္ပါေစသား ’’ ဟု ၾကံစည္စိတ္ကူးလ်က္ ကရားကို သြန္ခ်လိုက္ရာ ေရထြက္က်၍ ေျမ၌ တည္ေလ၏ ။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ယာဂု ေသာက္ခ်ိန္၌ ယာဂု အလွႈ၊ ခဲဖြယ္စားခ်န္၌ ခဲဖြယ္အလွႈ၊ ထမင္းစားခ်ိန္၌ ထမင္းအလွႈတို႔ကို ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း ေပးလွႈေလ၏ ။
ထိုဒါန အလွႈပြဲ၌ ဤအရာသည္ ရွိသည္၊ ဤအရာ မရွိဟု ဆိုဖြယ္မရွိေစရန္ ျပည့္စံု ေအာင္စီစဥ္ထား၏ ။ ဤအခ်ိန္၌သာ ရႏို္င္သည္၊ ထိုအခ်ိ္န္၌ မရႏို္င္ဟု အခ်ိန္ကန္႔သတ္ ခ်က္မရွိ၊ အခ်ိန္ျပည့္ စီစဥ္ထား၏ ။
ေငြအျပည့္ ထည့္ထားေသာ ေရႊခြက္၊ ေရႊအျပည့္ ထည့္ထားေသာ ေငြခြက္၊ ေငြအျပည့္ ထည့္ထားေသာ ေၾကးခြက္ ေပါင္း(၈၄၀၀၀) စီကို လည္းေကာင္း၊ ေရႊထည္တန္ဆာ ဆင္ထားေသာ ဆင္ေပါင္း (၈၄၀၀၀) ၊ ျခေသၤ့ေရ က်ားေရ သစ္ေရ တို႔ျဖင့္ တန္ဆာ ဆင္ ထားေသာ ရထားေပါင္း (၈၄၀၀၀)၊ ႏို႔ထြက္ အလြန္ေကာင္းေသာ ႏို႔စား ႏြားမေပါင္း (၈၄၀၀၀)၊ ပတၱျမား ပုလဲ စသည့္ ရတနာ မ်ားျဖင့္ တန္ဆာ ဆင္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း (၈၄၀၀၀)၊ သားသမင္ရုပ္ တို႔ျဖင့္ တန္ဆာ ဆင္ထားေသာ ပလႅင္ေပါင္း (၈၄၀၀၀)၊ ေခါမတုိင္းျဖစ္ အလြန္ ႏူးညံေသာ ခ်ည္ထည္ ကမၺလာ ထည္ေပါင္း ကုေဋေပါင္း မ်ားစြာတို႔ကို လည္းေကာင္း ေပးလွႈခဲ့သည္။ စားဖြယ္ ေသာက္ဖြယ္ မ်ားမွာမႈ အလို ရွိသူတိုင္း အလိုရွိသေလာက္ ယူငင္ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ စီစဥ္ လွႈဒါန္းသည္၊ ထမင္းရည္ ေခ်ာင္းစီး အလွႈၾကီးကို ေပးလွႈခဲ့သည္။
ထိုသို႔ အလြန္ၾကီး က်ယ္မ်ားျပားသည့္ အလွႈ ဒါနပြဲၾကီး ျပဳလုပ္ေသာလည္း ျမတ္ေသာ အလွႈကို ခံယူထိုက္ေသာ အလွႈခ ံပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် မပါရွိေပ။ အလွႈခံပုဂၢိဳလ္ အားလံုးတို႔မွာ ငါးပါး သီလကိုပင္ မေစာင့္ထိန္း ၾကသည့္ သီလမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ ခ်ည္းသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေ၀လာမ ပုဏၰာၾကီး၏ ဒါနသည္ သာသနာပ အလွႈဒါန ျဖစ္၍ ၾကီးမားေသာ အက်ိုဳးေပးမႈ မျဖစ္ေပ။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ အက်ိဳးၾကီေသာ ဒါနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာျပေတာ္မႈ ခဲ့သည္ -
ေ၀လာမ ပုဏၰာၾကီး၏ ထမင္းရည္ ေခ်ာင္းစီး ရာသက္ပန္ အလွႈၾကီးထက္ ေသာတပန္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ဆြမ္းတစ္နပ္ လွႈဒါန္း ရျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးၾကီး၏ ။ ေသာတပန္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ရာ အား လွႈဒါန္း ရျခင္းထက္ သကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးအား လွႈဒါန္း ရျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးၾကီး၏ ။
ဤသို႔လွ်င္ ေလာက၌ လူတို႔သည္ အလွႈဒါန အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လူမ်ိဳးအလိုက္ ဘာသာ အလိုက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ မွတပါး အျခားေသာ သူတို႔၏ ဒါနမွာ ေလာကီေရး ကို ေရွး႐ႈေသာ ဒါနမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤဘ၀ ၾကီးပြားေရး တိုးတက္ေရး ျပည့္စံုေရး အတြက္သာ အဓိက ရည္ရြယ္ေသာ ဒါနမ်ိဳးသာ ျဖစ္ၾကသည္။ အမွန္မွာ ဒါန တရားသည္ ပစၥကၡတမလြန္ သံသရာ တေလွ်ာက္ ၾကီးမား ေသာ အက်ိဳးကို ေပးႏိုင္သည့္ တရား ျဖစ္သည္။ ဒါနကို ျပဳေသာအခါ ေစတနာ သံုးတန္ ျပည့္၀စြာ ျပဳလုပ္ လွႈဒါန္းျခင္း၊ ကံ,ကံ ၏အက်ိဳး ကို သိျမင္ ယံုၾကည္မႈ ကမၼႆကတာဉာဏ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ လွႈဒါန္းျခင္း၊ သာသနာေတာ္ ပြင့္ထြန္းခိုက္မွာသာ လွႈဒါန္းခြင့္ရသည့္ ဘုရား၊ တရား ၊ သံဃာ ရတနာ ျမတ္သံုးပါး တို႔အား လွႈဒါန္း ရျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု ညီညြတ္မွသာ ၾကီးမားေသာ အက်ိဳးကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ သာသနာေတာ္တြင္း အလွႈဒါနမ်ားကို နည္းစနစ္မွန္ ကန္စြာ လွႈဒါန္းျခင္းျဖင့္ ဘ၀သံသရာ ေကာင္းမြန္ ေသာ ရိကၡာထုပ္ကို ျဖည့္ဆည္း သင့္ ၾကေပသည္။


အျပည့္အစံုသို႔...

Sunday, July 6, 2008

အက်ိဳးၾကီးေသာ ဒါနႏွင့္ အက်ိဳးနည္းေသာ ဒါန

ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာသတၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူစဥ္ ေ၀ဠဳကဏတီျမိဳ႕သူ နႏၵ မာတာ ဥပါသိကာ ဒါယိကာမက အဂၢသာသကႏွစ္ပါး အမွႈးရွိေသာ သံဃာေတာ္တို႔အား အဂၤါေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အလွႈၾကီေပးလွႈေနသည္ကို ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ျဖင့္ ျမင္ေတာ္မႈ၍ အက်ိဳးၾကီးေသာ ဒါနအေၾကာင္းကို ေဟာျပေတာ္မႈခဲ့သည္။

အက်ိဳးၾကီးေသာ ဒါန၏ အဂၤါရပ္မ်ားမွာ-
(၁) မလွႈမီ ေရွ႕အဖို႔က ၾကိဳတင္၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊
(၂) လွႈဆဲအခါမွာ စိတ္ေစတနာေကာင္းစြာ ၾကည္လင္ျခင္း၊
(၃) လွႈဒါန္းျပီးေနာက္ နွစ္သက္၀မ္းေျမာက္ေသာစိတ္ရွိျခင္း ဟူေသာ အလွႈရွင္ဘက္က အဂၤါ(၃)ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊
(၄) ရာဂကင္းျပီးသူ (သို႔မဟုတ္) ရာဂကင္းရန္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနသူ ျဖစ္ျခင္း၊
(၅) ေဒါသကင္းျပီးသူ (သို႔မဟုတ္) ေဒါသကင္းရန္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနသူ ျဖစ္ျခင္း၊
(၆) ေမာဟကင္းျပီးသူ (သို႔မဟုတ္) ေမာဟကင္းရန္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနသူ ျဖစ္ျခင္း ဟူေသာ အလွႈခံဘက္က အဂၤါသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း။

ဤအဂၤါ ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အလွႈကို အတိုင္းမသိ အက်ိဳးေပးျခင္းရွိသည့္ အက်ိဳးၾကီးေသာ ဒါန ဟူ၍ ေဟာေတာ္မႈ၏။ ဤအဂၤါ ေျခာက္ပါးတြင္ တစ္ပါးပါး ယုတ္ေလ်ာ့ေနလွ်င္ အက်ိဳးေပး အာႏုေဘာ္ ဆုတ္ယုတ္သျဖင့္ အက်ိဳးနည္းေသာ ဒါန ဟုေဟာေတာ္မႈသည္။
ထို႔အျပင္ ေအာက္ပါ အဂၤါေလးပါးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အလွႈဒါနသည္ ခ်က္ခ်င္း အက်ိဳးေပး တတ္သျဖင့္ အက်ိဳးၾကီးေသာ ဒါနျဖစ္သည္။ ၄င္းအဂၤါေလးပါးမွာ-
(၁) လွႈဖြယ္၀တၳဳပစၥည္းက တရားသျဖင့္ ရွာေဖြရရွိထားသည့္ ဓမၼိယလဒၶပစၥည္းျဖစ္ျခင္း၊
(၂) လွႈဒါန္းသူသည္ သဒါတရား ထက္ထက္သန္သန္ ေစတနာ သံုးတန္ညီညြတ္၍ လွူဒါန္းျခင္း၊
(၃) အလွႈခံပုဂၢိဳလ္က ရဟႏၱာ (သို႔မဟုတ္) အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ျခင္း၊
(၄) ထိုအလွႈခံပုဂၢိဳလ္သည္ နိေရာဓသမာပတ္မွ ထျပီးစျဖစ္ျခင္း-
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဤအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အလွႈဒါနသည္ ပုဏၰသူေဌး၊ ကာက၀လိယသူေဌး၊ သုမနပန္းသည္ စသည္ တို႔ကဲ့သို႔ ယခုဘ၀မွာပင္ ခ်က္ခ်င္း အက်ိဳးေပးေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးၾကီးေသာ ဒါနမည္၏။ ဤအဂၤါေလးပါးတြင္ တစ္ပါးပါးယုတ္ေနလွ်င္ အက်ိဳးေပးအာႏုေဘာ္ ဆုတ္ယုတ္သျဖင့္ အက်ိဳးနည္းေသာ ဒါန မည္၏။
ထို႔အျပင္လည္း ေအာက္ပါအဂၤါ ငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အလွႈဒါနသည္ အက်ိဳးၾကီးေသာ ဒါနျဖစ္သည္။၄င္း အဂၤါငါးပါးမွာ-
(၁) အလွႈဒါယကာ သီလရွိ၍ ေကာင္းေသာ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္ျခင္း၊
(၂) အလွႈခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း သီလရွိ၍ ေကာင္းေသာ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္ျခင္း၊
(၃) လွႈဖြယ္၀တၳဳကလည္း တရားသျဖင့္ ရွာမွီး၍ ရအပ္သည့္ ဓမၼိယလဒၶပစၥည္း ျဖစ္ျခင္း၊
(၄) ေပးလွႈသူသည္ ေစတနာသံုးတန္ ထက္သန္ျခင္း၊
(၅) ကံ, ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္မႈသဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ဤအဂၤါငါးပါး ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဒါနသည္ ဘ၀သံသရာ တေလွ်ာက္၌ ေဘာဂသမၸတၱိမ်ား ကို ေပးေဆာင္ႏို္င္ သျဖင့္ အက်ိဳးၾကီးေသာ ဒါနမည္၏။ ဤအဂၤါ ငါးပါးတြင္ တစ္ပါးပါးယုတ္ေလ်ာ႔ ေနလွ်င္ အက်ိဳးေပး အာႏုေဘာ္ ဆုတ္ယုတ္သျဖင့္ အက်ိဳးနည္းေသာ ဒါန မည္၏။

ေသာတပန္ႏွင့္ အလားတူေသာဒါန
(၁) ဆြမ္းဒါယကာ၏ အမည္ကိုေရး၍ သံဃာထဲမွ မဲက်ေသာရဟန္းတို႔အား လွႈဒါန္း အပ္ေသာ သလာကဘတ္ အလွႈ၊
(၂) လဆန္း-လဆုတ္ ၇-ရက္၊ ၈-ရက္၊၁၄-ရက္၊၁၅- ရက္ေန႔တို႔၌ ဥပုသ္ေစာင့္သံုးကာ လွႈဒါန္းအပ္ေသာ ပကၡိကဘတ္ အလွႈ၊
(၃) ၀ါဆိုသကၤန္း အလွႈ၊
(၄) ေရးတြင္းေရကန္ အလွႈ၊
(၅) ဇရပ္၊ တန္ေဆာင္း၊ ေက်ာင္း အလွႈတို႔ျဖစ္သည္။

ထိုဒါနသည္ ေသာတပန္ႏွင့္ အလားတူစြာ အပါယ္သို႔ မက်ေရာက္ရေတာ့ဘဲ သုဂတိ ဘ၀သို႔သာ အျမဲ လားေရာက္ရျခင္းဟူေသာ အက်ိဳးကို ရရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤဒါန သည္ အက်ိဳးၾကီးေသာ ဒါန မည္၏။

သာသနာတြင္း သာသနာပ အလွႈဒါန အက်ိဳးကြာျခားပံု

အက်ိဳးၾကီးေသာ ဒါန အက်ိဳးနည္းေသာ ဒါနတို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သာသနာတြင္း ဒါနႏွင့္ သာသနာပ ဒါနတို႔သည္ လြန္စြာအေလးထား သင့္ေသာဒါန တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ေလာကရွိလူမ်ိဳးတိုင္း ဘာသာတိုင္းသည္ အလွႈဒါန တစ္ခုခုကို မိမိတို႔ယံုၾကည္ထား သည့္ အယူ၀ါဒ အလိုက္ ေပးလွႈေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အလွႈဒါနျပဳလုပ္ရာ၌ ပုဗၺ မုဥၥေစတနာျပည့္စံု တတ္ၾကေသာ္လည္း အပရေစတနာ ခ်ိဳ႕ယြင္းတတ္သည္။ အပရ
ေစတနာ ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ သူတို႔သည္ လူျဖစ္လာ၍ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ၾကေသာ္လည္း ထူးေထြ ေကာင္းျမတ္ေသာ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ အ၀တ္တန္ဆာ အသံုးအေဆာင္ ဘ႑ာတို႔ကို သံုးေဆာင္ခံစားလိုစိတ္ မျဖစ္ေပၚတတ္ျခင္း၊ သံုးေဆာင္ခံစားဖို႔ရန္ စိတ္မညြတ္တတ္ျခင္း၊ သံုးေဆာင္ခံစားလိုေသာလည္း စည္းစိမ္ ဥစၥာတို႔႐ုတ္တရက္ ပ်က္စီးတတ္ျခင္း စေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရတတ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႕မွာမူ ေစတနာသံုးတန္ ျပည့္၀စြာျဖင့္ လွႈဒါန္း ၾကသျဖင့္ အက်ိဳးေပးေသာအခါ ဘ၀တစ္ခုလံုး ပထမအ႐ြယ္၊ ဒုတိယအ႐ြယ္၊ တတိယအ႐ြယ္ အ႐ြယ္သံုးပါးလံုး ျပည့္စံုစြာ အက်ိဳးေပးၾကသည္။သို႕ရာတြင္ ကုသိုလ္ျပဳရာ၌ ကမၼႆကတာဉာဏ္ေခၚ ကံ,ကံ၏ အက်ိဳးကို သိျမင္ယံုၾကည္၍ ေပးလွႈမွသာ အထက္တန္းက်ေသာ တိဟိတ္ပဋိသေႏၶ ကိ်ဳးကို ရ႐ွိႏိုင္သည္။
ေစတနာ သံုးတန္ျပည့္၀မႈ၊ ကမၼႆကတာဉာဏ္ ေ႐ွ႔သြား႐ွိမႈတို႕ျဖင့္ ကုသိုလ္ျပဳၾကရာတြင္ သာသနာတြင္း ကုသိုလ္ႏွင့္ သာသနာပကုသိုလ္ ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳး ႐ွိလာျပန္သည္။ သာသနာေတာ္သည္ ေတြ႔ၾကံဳဖို႕ရန္ လြန္စြာခဲယဥ္းလွသည္၊ သာသနာပ ကာလသည္ သာလြန္စြာမ်ားျပားသည္။ သာသနာတြင္း အခ်ိန္တြင္ အနည္းငယ္လွႈဒါန္းရေသာ ကုသိုလ္သည္ သာသနာပ အခ်ိန္တြင္ ထမင္းရည္ေခ်ာင္းစီး အၾကီးအက်ယ္ လွႈဒါန္းရေသာ ကုသိုလ္ထက္ အက်ိဳးေပး ထက္သန္လွသည္။ ဧကသာဋက ပုဏၰားသည္ ၀ိပႆီ ဘုရား႐ွင္အား အေပၚ႐ံုကေလး တစ္ထည္ လွႈဒါန္းျခင္းေၾကာင့္ ၀တ္စံုမ်ားစြာ ပူေဇာ္ခံရသည္။
အ႐ွင္သာရိပုတၱရာအား ပုဆိုးၾကမ္း တစ္ထည္၊ ႏို႔ဃနာဆြမ္း လွႈဒါန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆြမ္းအုပ္ တစ္ေထာင္၊ ကမၺလာထည္ တစ္ေထာင္ ႏွစ္ရက္တည္းႏွင့္ရေသာ အက်ိဳးၾကီးမားပံု ျဖစ္သည္။ အထင္ရွားဆံုး သာဓကမွာ အကၤုရႏွင့္ ဣႏၵကနတ္သားတို႔ ဒါန အက်ိဳးေပးပံု ျဖစ္ေပသည္။

ဣႏၵကနတ္သားနွင့္ အကၤုရနတ္သား

ျမတ္စြာဘုရားသည္ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္သို႔ အဘိဓမၼာတရား ေဟာေတာ္မူရန္ ႀကြေရာက္ေတာ္မူသည္။ ထိုတရားပြဲသို႔ ဣႏၵကနတ္သား ေရာက္႐ွိလာျပီး ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ယာဘက္၌ ထိုင္သည္။ တန္ခိုးၾကီးေသာနတ္ ျဗဟၼာတို႔ ေရာက္လာတိုင္း အကၤုရနတ္သားသည္ ေနာက္သို႔ဆုတ္၍ ဆုတ္၍ ေနရာေပးရသျဖင့္ တရားေဟာေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္(၁၂) ယူဇနာေ၀းေသာ အရပ္၌ ေန၍ တရားနာ ရသည္။

ဣႏၵကနတ္သားမွာမူ မူလေနရာ၌ပင္ ေနျမဲေနထိုင္ရျပီး တရားနာရသည္။ တရားပြဲျပီးေသာအခါ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို ဘုရား႐ွင္က ေမးလာသျဖင့္ အကၤုရနတ္သားက သာသနာတြင္း ဒါနနွင့္ သာသနာပ ဒါနတို႕ အက်ိဳးေပး ကြာျခားပံုကို ကိုယ္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္ ေဖာ္ျပလ်က္ ေလွ်ာက္ထားသည္။
အကၤုရနတ္သားေလာင္းလ်ာသည္ ကႆပျမတ္စြာဘုရား သာသနာ ကြယ္ျပီးခ်ိန္ ဥတၱရမဓုရာဇ္ ျပည့္ရွင္ မဟာသာဂရမင္း၏ သားေတာ္ (၁၁) ေယာက္တြင္ အကၤုရ အမည္ရွိေသာ အငယ္ဆံုး သားေတာ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ အေရာင္းအ၀ယ္ ကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးခဲ့သည္။တစ္ေန႕တြင္ မင္းသားသည္ လွည္းအစီးငါးရာျဖင့္ ကုန္ေရာင္းသြားရာ သဲကႏၱာရအတြင္း၌ လမ္းမွား ရိကၡာျပတ္သျဖင့္ ဒုကၡၾကီးစြာ ေရာက္ေနသည္။ ထိုအခါ သဲကႏၱာရ အတြင္း၌ရွိေသာ ေညာင္ပင္ေစာင့္ နတ္မင္းၾကီးသည္ ေရွးဘ၀က အလွႈေပးသည့္ေနရာကို အလွႈခံပုဂၢိဳလ္တို႕အား လက္ညွိႈး ညႊန္ျပခဲ့သည့္ေကာင္းမွႈေၾကာင့္ မိမိ၏ လက္ယာလက္မွ အလိုရွိသမွ် အသံုးေဆာင္ ပစၥည္း ယိုစီးထြက္လာေအာင္ ဖန္ဆင္းေပးႏိုင္ေသာ တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။
ထိုနတ္မင္းၾကီးသည္ ေရွးဘ၀က မိမိအေပၚ ျပဳခဲ့ဖူးေသာ အကၤုရမင္းသား၏ ေက်းဇူးမ်ားကို ေအာက္ေမ႔၍ မင္းသားလိုအပ္သမွ် အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ဖန္ဆင္းေပးေလသည္။ အကၤုမင္းသားသည္ နတ္မင္းၾကီး ေပးလိုက္ေသာ ရတနာ ေရႊ၊ ေငြမ်ားကို လွည္းအစီးငါးရာတို႔ျဖင့္ အျပည့္ တင္ေဆာင္ကာ မိမိရပ္ရြာသို႕ ျပန္ခဲ့သည္။
မိမိေနရာသို႕ ေရာက္ေသာအခါ အႏွစ္တစ္ေသာင္းၾကာေအာင္ ထမင္းရည္ေခ်ာင္းစီး အလွႈၾကီးေပးခဲ့သည္။ ထိုဘ၀မွ စုေတလတ္ေသာ္ တာ၀တိ ံသာ နတ္ျပည္၌ အကၤုရနတ္သား ျဖစ္လာသည္။
အကၤုရမင္းသားသည္ ထိုမွ်ၾကီးစြာ အခါရွည္ျမင့္လွႈဒါန္းခဲ့ေသာ္လည္း သာသနာျပင္ပျဖစ္၍ သီလမရွိသူ အလွႈခံပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုသာ လွႈဒါန္းခဲ့ရကား ေျမညံ႕၌ စိုက္ပ်ိဳးေသာ မ်ိဳးေစ့ကဲ့သို႔ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသင့္သေလာက္ မျဖစ္ထြန္းဘဲ ရွိေလသည္။
ဣႏၵကနတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါ၌ ဣႏၵကအမည္ရွိေသာ လုလင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆြမ္းခံၾကြလာေသာ အရွင္အႏုရုဒၶါမေထရ္အား သဒၶါၾကည္ညိဳေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ဇြန္းစာမွ်ေသာ ဆြမ္းကို လွႈဒါန္း ခဲ့သည္။ ဣႏၵကလုလင္သည္ ကြယ္လြန္သည္ရွိေသာ္ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္၌ ဣႏၵကနတ္သားျဖစ္လာသည္။ သာသနာေတာ္၀န္ထမ္း အရွင္အႏုရုဒၶါ ရဟန္းေတာ္တည္းဟူေသာ လယ္ေျမေကာင္း၌ ဆြမ္းတဆြမ္းတည္း ဟူေသာ ေကာင္းမွႈမ်ိဳးေစ့ကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ တာ၀တိ ံသာ နတ္ျပည္၌ တန္ခိုး အာနုေဘာ္ ၾကီးေသာ နတ္သားျဖစ္ျပီးလွ်င္ သံုးေဆာင္ဖြယ္ရာ အဆင္းအာရံု၊ အသံအာရံု၊ အနံ႔အာရံု၊ အရသာအာရံု၊ အေတြ႕အထိအာရံုတို႕ႏွင့္တကြ အသက္ရွည္ျခင္း၊ အျခံအရံမ်ားျခင္း၊ ပံုပန္းသဏၭန္ တင့္တယ္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာၾကီးျခင္း၊ အစိုးရျခင္း ဤဆယ္ရပ္ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးတို႕၌ အကၤုရနတ္သားထက္ သာလြန္ တင့္တယ္ေလသည္။ ဤသို႕လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္တြင္း၌ လွႈအပ္ေသာ အလွႈသည္ အက်ိဳးၾကီးေသာ ဒါန ျဖစ္သည္။ သာသနာပ အလွႈဒါနႏွင့္ သာသနာေခတ္ႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာကို မယံုၾကည္မကိုးကြယ္ေသာ သူတို႕၏ အလွႈဒါန တို႕သည္ အက်ိဳးနည္းေသာ ဒါန မ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။အျပည့္အစံုသို႔...

Original Design by : x-template.blogspot.com.

Modified by :...