Tuesday, June 17, 2008

ဆံုးမစာမ်ား

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဆံုးမစာ

မနာလိုကင္း၊ ၀န္တိုရွင္း ၊လက္ငင္း ခ်မ္းသာၾကရမည္။

ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္၏ ဆံုးမစာမ်ား

၁။ ဓမၼသတ္တရား၊ ရွိပါေသာ္လည္း၊တိမ္းပါးငဲ့ကြက္၊ လက္ေဆာင္ဖ်က္သည္။
၂။ သုခမိန္ဟု၊ ေက်ာ္ရွိန္ႏွံ႔သိ၊ ပညာရွိလည္း၊ ၾကီးဘိအမ်က္၊ေဒါသဖ်က္သည္။
၃။ မင္းေကာင္းပါလွ်က္၊ မင္းေျမွာင္ဖ်က္သည္။
၄။ သူေကာင္းျဖစ္ျငား၊ မူထားေကာင္းလ်က္၊ အေပါင္းဖ်က္သည္။

ဒီဃာ၀ု ဆံုးမစာ

- အရွည္ကိုလည္းမၾကည္႔လင့္၊ အတိုကိုလည္းမၾကည္႕လင့္၊
- ရန္တံု႕မူသျဖင့္ ရန္တို႔သည္ မျငိမ္းႏိုင္ကုန္။
- ရန္တံု႕မမူမွသာ ရန္တို႔သည္ ျငိမ္းကုန္၏။

၁။ ရန္စကို မရွည္ေစလင့္
၂။ မိတ္စကို မတိုေစလင့္
၃။ ရန္မလိုမွ ရန္ျပိဳသည္၊
၄။ ရန္လိုလွ်င္ ရန္ပိုတတ္သည္။


ပထမေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဆံုးမစာမ်ား

၁။ ေရကန္၌ ေမွာ္ကိုဖယ္၍ ေသာက္ေရခတ္ရသည္။
၂။ မသူေတာ္၌ အျပစ္ဖယ္၍ ဂုဏ္ေကာင္းရွာရသည္။
၃။ တံုးတံတား ေလွ်ာက္စဥ္ အရပ္တပါးမၾကည့္ႏွင့္ ေခ်ာက္သို႕က်လိမ့္မည္။
၄။ သံသရာတံတား ေလွွ်ာက္စဥ္ သူတစ္ပါးအျပစ္မၾကည့္ႏွင့္ သံသရာေခ်ာက္သို႕ က်
လိမ့္မည္။
၅။ ရိုေသစြာခစားလွ်င္ မင္းခစားပင္ မင္းကိုႏိုင္သည္။
၆။ က်င့္၀တ္မခၽႊတ္လွ်င္ တပည့္ပင္ ဆရာကို ႏိုင္သည္။
၇။ ျမင္းႏိုင္လို႔ဇက္ဆြဲ၊ ေလွႏိုင္လို တက္စြဲ၊ဆရာႏိုင္လို႕က်င့္၀တ္ရိုေသျမဲ။
၈။ ပန္ပဲဆရာ အထုမခံရေသာ သံတံုး လက္နက္မျဖစ္။
၉။ ေက်ာက္ဆစ္ဆရာ အျဖတ္မခံရေသာ ေက်ာက္တံုး အရုပ္မျဖစ္။
၁၀။ ဆရာေကာင္းအဆံုးအမ မခံရေသာတပည္႔ သူေကာင္းမျဖစ္။
၁၁။ သစ္ပင္ၾကီးသည္ ခုတ္လွဲသူကို မလဲမခ်င္း အရိပ္ျဖင့္ ေအးေစ၏။
၁၂။ နံ႕သာတံုးသည္ မီးရွို႕သူကို မကၽြမ္းမခ်င္း အနံ႔ျဖင့္ ေမႊးေစ၏။
၁၃။ သူေတာ္ေကာင္းသည္ ညွဥ္းဆဲသူကို ေသာ္လည္း မေသမခ်င္္း အက်ိဳးေဆာင္
သည္။
၁၄။ တုတ္၊ဓါး ကိုင္လွ်င္ ေခြးေဟာင္သည္၊အစာေၾကြးလွ်င္ အျမီးႏွံ႔သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္
တုတ္၊ဓါး အားမကိုၾကႏွင့္။
၁၅။ တရားေဟာတတ္လ်က္ အက်င့္တန္လွ်င္ ေမ်ာက္အုန္းသီး ရသည္ႏွင့္တူ၏။
၁၆။ ဗဟုသုတရွိလွ်က္ သီလမရွိလွ်င္ ေရမတည္ေသာကန္ႏွင့္တူ၏။
၁၇။ ပညာရွိလ်က္ သီလမရွိလွ်င္ အသီးမခ်ိဳေသာ သစ္ပင္ႏွင့္တူ၏။
၁၈။ က်မ္းဂန္တတ္လ်က္ သီလမရွိလွ်င္ အဆိပ္သီးပင္ႏွင့္တူ၏။
၁၉။ မသူေတာ္ကား လာဘ္ရဖို႕ၾကံသည္။ တူေတာ္ေကာင္းကား တရားရဖို႕ၾကံသည္။
၂၀။ ပညာမွီ၍ မာန္တက္လွ်င္ ထိုပညာသည္ ရြံဖြယ္တည္း။
၂၁။ စာတတ္လ်က္ မိမိကိုယ္ကို မဆံုးမလွ်င္ ထိုစာ ငရဲရိကၡာတည္း။
၂၂။ သရက္ပင္ငယ္ အသီးၾကြယ္လွ်င္ က်ိဳးပဲ့တတ္သည္၊ ၾကိဳးဆြဲ၍ ဂြေထာက္ရမည္။
၂၃။ ရဟန္းငယ္ငယ္၊ ဂုဏ္ထူးၾကြယ္လွ်င္ က်ိဳးပဲ့တတ္သည္၊ သီလၾကိဳးဆြဲ၍ သမာဓိဂြ
ေထာက္ရမည္။

ေပါကၠံ ေမာင္ခ်ိဳစကားပံု ဆံုးမစာမ်ား

၁။ အသံုးၾကီးေသာ္ မျပီးစီး၊ စကားလံုးၾကီးေသာ္ အခ်ည္းႏွီး။
၂။ ငါးတစ္ေကာင္ပုပ္ေသာ္ တေလွလံုး ပုပ္သည္။
၃။ တစ္ေယာက္ မေကာင္းေသာ္ အားလံုးပ်က္စီးသည္။
၄။ တစ္ေယာက္ ေကာင္းေသာ္ ေပါင္း ခ်မ္းသာသည္။
၅။ တရားသိေသာ္ အမွားကို ျမင္ႏိုင္သည္။
၆။ ဥစၥာရတနာ ကံုလံုၾကြယ္၀ျပည့္စံုသည္ မွန္ေစ၊ လွဴဒါန္းေပးကမ္း စြန္႔ၾကဲခဲသည္။
၇။ ဒါန သီလ အက်ိဳးအျပစ္ကို အသိအျမင္ အသင္အၾကားရွိသည္မွန္ေစ၊ က်င့္ေဆာင္
ႏိုင္ခဲသည္။
၈။ ပညာကိုလိုေသာ္ မပ်င္းႏွင့္။
၉။ ဥစၥာကိုလိုေသာ္ မျငင္းႏွင့္။
၁၀။ အရပ္ကို ခ်စ္ေစလိုေသာ္ ေပးကမ္း။


ရွင္မဟာသီလ၀ံသ ဆံုးမစာမ်ား

၁။ ရိုင္းစိုင္းနီးကပ္၊ မကိုင္းမညြတ္ဘဲ ၊ မတ္တတ္ထိုး၍ မသြားႏွင့္။
၂။ မိဦးဖဦး ၊ ဆရာဦးကို ၊ခူး၍အလ်င္ မစားႏွင့္။
၃။ မိဘဆရာ ထားသည့္ဟာကို မ်က္ႏွာကြယ္လွ်င္ မယူငင္ႏွင့္ လိုခ်င္ေသာအား၊
စားခ်င္ျငားက ၀ပ္တြားခယ ေတာင္းပါၾက။
၄။ အသက္ၾကီးငယ္ ၀ါၾကီးငယ္ကို လႊဲဖည္မေသြ ႏွိမ့္ခ်ေလ။
၅။ ဗဟုသုတ တတ္ပါခ်င္လွ်င္ ၊သင္သာခိုက္ကို သင္လိုက္ၾက။
၆။ ၀ါယာလံု႔လ ၊ ၾကိုးပမ္းက၊ ရလိမ့္ဉာဏ္ပညာ။
၇။ လိမၼာသိတတ္ ၊ ေလာကဓာတ္ ၊တတ္လိမ့္မ်ားဂုဏ္အင္။

ေညာင္ပင္သာဦးပုည ဆံုးမစာ

၁။ သူတပါးကို၊ ကဲ့ရဲ႕လို၊ ကိုယ္မွာရန္သူ ေပါတတ္သည္။
၂။ ေမာ္ေမာ္ၾကြားၾကြား ၊ လူရမ္းကား ၊ အမ်ားမခ်စ္ မုန္းတတ္သည္။
၃။ ေတာင္းတတ္ေသာလူ၊ ေတာင္းမူ မေပး၊ သည္ ႏွစ္ေရး၊မေအးစိတ္ကမုန္းတတ္
သည္။
၄။ ဆိုခြင့္ျပဳခြင့္ သင့္မသင့္၊ ႏွိုင္းခ်င့္အခါလင့္ရမည္။
၅။ အက်ယ္က်ယ္၊ မျငမ္းဖြယ္၊ မာန္စြယ္ခ်ံဳး၍ က်ဥ္းတတ္ေစ။
၆။ တံတားအို ေမွာင္ခိုမေလွ်ာက္ႏွင့္
စကားဆို ေတာင္လိုမေမာက္ႏွင့္
တံတားအို ေမွာင္ခိုေလွ်ာက္က က်ိဳးတတ္သည္။
စကားဆို ေတာင္လိုေမာက္က ျငိဳးတတ္သည္။

ဖိုးသူေတာ္ဦးႏု စကားပံုဆံုးမစာမ်ား

၁။ ေသရည္ကိုလည္း မေသာက္ႏွင့္၊ ေရၾကည္ကိုလည္းမေႏွာက္ႏွင့္၊
ေသရည္ကိုေသာက္က အပါယ္ဘံုသို႕ က်တတ္သည္။
ေရၾကည္ကိုေႏွာက္က အနည္မွဳန္တို႕ ထတတ္သည္။

၂။ ထင္တိုင္းလည္းႏွိပ္၍ မဆိုႏွင့္၊ ၀င္တို္င္းလည္းသိပ္၍ မမ်ိဳႏွင့္
ထင္တို္င္းႏွိပ္၍ဆိုက ရန္အသြယ္သြယ္ ပြားတတ္သည္။
၀င္တိုင္းသိပ္၍မ်ဳိက အႏၱရာယ္မ်ားတတ္သည္။
၃။ အဟုတ္အမွန္လည္းသိမွ၊ အလုပ္အၾကံလည္းရွိမွ၊
အဟုတ္အမွန္သိမွ သံသရာေဘးပ၍ အေနၾကြယ္၀မည္။
အလုပ္အၾကံရွိမွ ဆန္ရွာေရးလွ၍ အေျခတည္ၾကမည္။

ျမန္မာ့ေရွးအစဥ္အလာ ဆံုးမစာ

၁။ ကိုယ့္ကာယကံ၊ ကိုယ့္ဆီျပန္ ၊ အမွန္ၾကံဳရျမဲ
၂။ ကိုယ့္၀စီကံ၊ ကိုယ့္ဆီျပန္၊ အမွန္ၾကံဳရျမဲ
၃။ ကိုယ့္မေနာကံ၊ကိုယ္ဆီျပန္၊ အမွန္ၾကံဳရျမဲ

စာေရးသူ မွတ္ခ်က္

ကၽြန္ေတာ္၏ ခ်စ္သူ ေပးေသာ ဤ ဆံုးမစာေစာင္ ကို ဖတ္၍ အက်ဳိးအျမတ္ မ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ၾကပါေစ...


1 comments:

ေအးခ်မ္း said...

အကို..ဆံုးမစာေတြကို အခုလို မွ်ေ၀ေပးတဲ့အတြက္..ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္..အမ်ားၾကီးအေထာက္အကူျပဳပါတယ္...။

Original Design by : x-template.blogspot.com.

Modified by :...