Saturday, June 21, 2008

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ခုႏွစ္ေန႔ ဘုရားရွိခိုး

ဘုရားရွင္ ပဋိသေႏၶ ေနေတာ္မူသည့္ေန႔

သံုးလူ႔ရွင္ပင္၊ ကၽြန္႔ထိပ္တင္၊ ေသာင္းခြင္ စႀကၤာဝဠာ၊
နတ္ျဗဟၼာတို႔ ညီညာရုံးစု၊ ေတာင္းပန္မွဳေၾကာင့္၊
ရတုနဂို၊ ရႊန္းရႊန္းစိုသည္၊
ဝါဆိုလျပည့္၊ ႁကြက္မင္းေန႔ဝယ္၊
ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ျဖဴ၊ သေႏၶယူသည္၊
နတ္လူၿငိမ္းဖို႔၊ ကိန္းပါကို။ ။
(မဟာသကၠရာဇ္ ၆၇- ခု၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ ၾကာသပေတးေန႔၌ ပဋိသေႏၶေနေတာ္မူသည္။)ဘုရားရွင္ ဖြားျမင္ ေတာ္မူသည့္ေန႔

သေႏၶယူခါ၊ ဆယ္လၾကာေသာ္၊
မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ႀကံဳ၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔ဝယ္၊
ခ်မ္းေျမ့စံုညီ၊ လုမၺိနီ၌၊
မဟီလႈိက္ဆူ၊ ဖြားေတာ္မူသည္၊
နတ္ လူ ေအာင္ၿမိဳ့၊ လမ္းပါကို။ ။
(မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈- ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔ဝယ္ လုမၺိနီ၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္။)

ဘုရားရွင္ ေတာထြက္ ေတာ္မူသည့္ေန႔

ဖြားျမင္ေျမာက္ေသာ္၊ ၁၆ ႏွစ္ရြယ္ ပ်ဳိႏုနယ္၌၊
သံုးသြယ္ေရႊနန္း၊ သိမ္းျမန္းၿပီးလစ္၊ ၁၃ ႏွစ္လ်င္၊
ဘုန္းသစ္လ်ံလူ၊ စံေတာ္မူ၍၊
ရြယ္ေတာ္ၿဖိဳးစ ၂၉ ဝယ္၊ ေလးမ်ဳိးနိမိတ္၊
နတ္ျပဟိတ္ေၾကာင့္၊ ေရႊစိတ္ျငင္ၿငိဳ သံေဝပိုက၊
ဝါဆိုလျပည့္၊ က်ားမင္းေန႔ဝယ္၊
ခ်မ္းေျမ့ရဂံု၊ ေတာရိပ္လွဳ့သည္၊
စံုၿမိဳင္ ပင္ရိပ္ ခမ္းမွာကို။ ။
(မဟာသကၠရာဇ္ ၉၇- ခု၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ တနလၤာေန႔၌ ေတာထြက္ေတာ္မူသည္။)

ဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ေန႔

ေတာရိပ္ၿမိဳင္ေပၚ၊ ေျခာက္ႏွစ္ေပ်ာ္၍၊
ခါေတာ္တစ္ဖံု၊ ပြင့္ခ်ိန္ႀကံဳက၊
ကဆုန္လျပည့္၊ ဆင္မင္းေန႔ဝယ္၊
ေျမ့ပရေမ၊ ပလႅင္ေဗြထက္၊
ေရႊေညာင္ေတာ္ႀကီး၊ ဗိတန္ထီးႏွင့္၊
မၿငီးၾကည္ျဖဴ၊ ေနေတာ္မူလ်က္၊
ရန္ျမဴခပင္း၊ အမိုက္သင္းကို၊
အရွင္းပယ္ေဖ်ာက္၊ အလင္းေပါက္က၊
ထြန္းေတာက္ ဘုန္းေတာ္၊ ေသာင္းလံုးေက်ာ္သည္၊
သံုးေဘာ္လူတို႔ ၿငိမ္းပါကို။ ။
(မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃- ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၌ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။)

ဓမၼစႀကၤာ ေဟာေတာ္မူသည့္ေန႔

ဘုရားျဖစ္ခါ၊ မိဂဒါသို႔၊
စႀကၤာေရႊဖြား၊ ျဖန္႔ခ်ီသြား၍၊
ငါးပါးဝဂၢီ၊ စုံအညီႏွင့္၊
မဟီတစ္ေသာင္း၊ တိုက္အေပါင္းက၊
ခေညာင္းကပ္လာ၊ နတ္ျဗဟၼာအား၊
ဝါဆိုလျပည့္၊ စေနေန႔ဝယ္၊
ေႂကြ႔ေႂကြ႔ လ်ံတက္၊ ဓမၼစက္ကို၊
မိန္႔ၿမြက္ေထြျပား၊ ေဟာေဖာ္ၾကားသည္၊
တရားနတ္စည္၊ ရႊန္းတယ္ကို။ ။
(မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃- ခု၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ စေနေန႔၌ ဓမၼစႀကၤာ တရားေဟာေတာ္မူသည္။)

ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူသည့္ေန႔

တရားနတ္စည္၊ ေဆာ္ရႊမ္းလည္က၊
သံုးမည္ဘံုသိုက္၊ တစ္ေသာင္းတိုက္ဝယ္၊
ကၽြတ္ထိုက္သသူ၊ နတ္ လူ ျဗဟၼာ သတၱဝါကို၊
ေခမာေသာင္သို႔၊ ေဖာင္ကူးတို႔ျဖင့္၊ ေဆာင္ပို႔ၿပီးခါ၊
ဝါ (၄၅) သက္ကား (၈၀)၊ စံုျပည့္ႂကြယ္က၊
ရာ(၄၈) သကၠရာဇ္ဝယ္၊
နယ္မလႅာတိုင္း၊ စံႏႈိင္းမယုတ္၊
ကုသိနာရုံ၊ အင္ၾကင္းစံု၌၊
ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔ဝယ္၊
ခ်မ္းေျမ့ နိဗၺဴ၊ စံေတာ္မူသည္၊
ဝွမ္းဆူ ေသာင္းလံုး ေက်ာ္တယ္ကို။ ။
(မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈- ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔ဝယ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကုသိနာရုံၿမိဳ့၌ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူသည္။)

အေလာင္းေတာ္ ေတေဇာဓာတ္ သင့္ေလာင္ေသာေန႔

နိဗၺဴစံၿပီး၊ ရွဴမအိသာ၊
သိဂၤ ီ ေရႊေလွာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကို၊
ထိုေရာ္ကဆုန္၊ လဆုတ္ႀကံဳ၌၊ ဂဠဳန္ေန႔ဝယ္၊
ခိုးေငြ႔မေႏွာ၊ ဓာတ္ေတေဇာလ်င္၊
ရွင္ေစာဥာဏ္စက္၊ ဓိဌာန္ခ်က္ျဖင့္၊
လ်ံတက္ေကာ္ေရာ္၊ မီးပူေဇာ္သည္၊
ေမြေတာ္ရွစ္စိတ္ ႂကြင္းတယ္ကို။ ။
(မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈- ခု၊ ကဆုန္လဆုတ္ (၁၂) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၌ အေလာင္းေတာ္ကို ေတေဇာဓာတ္ ေလာင္ကၽြမ္း ေတာ္မူသည္။)

ဆုေတာင္း

ထို ခုႏွစ္ေန႔၊ သာခ်မ္းေျမ့ကို၊ ေဆြ႔ေဆြ႔ ၾကည္ျဖဴ၊ အာရုံယူလ်က္၊ သံုးလူတို႔နတ္၊ ျမတ္ထက္ျမတ္သား၊ ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကို၊ သံုးပါးမြန္စြာ၊ ဝႏၵာနာျဖင့္၊ သဒၵါ ၿဖိဳးၿဖိဳး၊ ကၽြန္ရွိခိုးသည္၊ ေကာင္းက်ဳိးခပ္သိမ္း၊ ႂကြယ္ေစေသာ္။ ။


စာေရးသူ မွတ္ခ်က္

ကၽြန္ေတာ္၏ (၂၇) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ အမွတ္တရ အျဖစ္ ေရးသားထားပါသည္။


0 comments:

Original Design by : x-template.blogspot.com.

Modified by :...