Sunday, May 4, 2008

ဗုဒၶတိုင္း၏ အဆံုးအမေတာ္

သဗၺပါပႆ အကရဏံ၊ ကုသလႆုပသမၸဒါ။
သ စိတၱ ပရိေယာဒပနံ၊ ဧတံ ဗုဒၶါနသာသနံ။

သဗၺပါပႆ = အလံုးစံုေသာ အကုသိုလ္ကို၊ ယံအကရဏံ = အၾကင္ မျပဳျခင္း သည္လည္းေကာင္း၊ ကုသလႆ = ကုသိုလ္ကို၊ ယာဥပသမၸဒါ = အၾကင္ ျပည့္စံုေစျခင္း လည္းေကာင္း၊ ယံသစိတၱ ပရိေယာဒပနံ = အၾကင္ မိမ ိစိတ္ကို ျဖဴစင္ေစျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ အတၳိ = ရွိ၏၊ ဧတံ = ဤ အလံုးစံုသည္၊ ဗုဒၶါနံ = ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏၊ သာသနံ= အဆံုးအမေတာ္တည္း။

ခပ္သိမ္းေသာ မေကာင္းမႈတို႔ကို ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း၊ ေကာင္းမႈကို ဆည္းပူးျခင္း၊ မိမိ၏ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစျခင္း ဤသည္လွ်င္ ဘုရားရွင္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္တည္း။


ခႏၱီပရမံ တေပါ တိတိကၡာ၊
နိဗၺာနံ ပရမံ ဝဒႏၱိ ဗုဒၶါ။
န ဟိ ပဗၺဇိေတာ ပရူပဃာတီ၊
န သမေဏာ ေဟာတိ ပရံ ဝိေဟဌယေႏၱာ။

တိတိကၡာ = သည္းခံျခင္း ဟုဆိုအပ္ေသာ၊ ခႏၱီ = သည္းခံျခင္း ခႏၱီသည္၊ ပရမံ = ျမတ္ေသာ၊ တေပါ = အက်င့္တည္း၊ နိဗၺာနံ = ကိေလသာမွ ၿငိမ္းျခင္း နိဗၺာန္ကုိ၊ ပရမံ = ျမတ္၏ ဟူ၍၊ ဗုဒၶါ = ဘုရား ပေစၥက ဗုဒၶါတို႔သည္၊ ဝဒႏၱိ = ေဟာၾကားေတာ္ မူၾကကုန္၏။ ပရူပဃာတီ = သူတစ္ပါးကို သတ္ျဖတ္ညွင္းဆဲေလ့ ရွိေသာသူသည္၊ ပဗၺဇိေတာ = ရဟန္းမည္သည္၊ နေဟာတိ = မျဖစ္။ ပရံ = သူတစ္ပါးကို၊ ဝိေဟဌ ယေႏၱာ = ညွဥ္းဆဲေသာသူသည္၊ သမေဏာ = ရဟန္းမည္သည္၊ နေဟာတိ = မျဖစ္။

အၿငိဳျငင္ အဆင္းရဲခံရျခင္း၊ သည္းခံျခင္းသည္ အျမတ္ဆံုးေသာ အက်င့္ျဖစ္၏။ နိဗၺာန္သည္ အျမတ္ဆံုးဟုု ဘုရားရွင္တို႔ ေဟာ၏။ သူတစ္ပါးအား သတ္ပုတ္ေသာ ရဟန္းဟူ၍ မရွိ။ သူတစ္ပါးအား ႏွိပ္စက္ေသာ သူျမတ္၏ဟူ၍ မရွိ။

အႏုပဝါေဒါ အႏုပဃာေတာ၊
ပါတိေမာေကၡစ သံဝေရာ။
မတၱညဳတာစ ဘတၱသိၼ ံ၊
ပႏၱဥၥသယနာသနံ။
အဓိစိေတၱစ အာေယာေဂါ။
ဧတံ ဗုဒၶါန သာသနံ။

အႏုပဝါေဒါ = မစြပ္စြဲ မကဲ့ရဲ့ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ အႏုပဃာေတာ = မညွဥ္းဆဲ မသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ပါတိေမာေကၡ = အႀကီးျဖစ္ေသာ ပါတိေမာေကၡ သံဝရသီလ၌၊ သံဝေရာ = ေစာင့္စည္း ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ဘတၱသိၼ ံ = ဆြမ္းေဘာဇဥ္၌၊ မတၱညဳတာစ = အတိုင္းအရွည္ကုိ သိသည္၏ အျဖစ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ပႏၱဥၥသယနာသနံ = ဆိတ္ၿငိမ္ရာ ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္း၌ ေနျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ အဓိစိေတၱ = ရွစ္ပါးေသာ သမာပတ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ စိတ္ကို အစိုးရျခင္း အဓိစိတၱ သိကၡာ၌၊ အာေယာေဂါစ = လံု႔လျပဳျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ အတၳိ = ရွိ၏၊ ဧတံ = ဤအလံုးစံုသည္၊ ဗုဒၶါနံ = ျမတ္ေသာဘုရားတို႔၏၊ သာသနံ = အဆံုးအမေတာ္တည္း။

မကဲ့ရဲ့ အျပစ္မတင္ျခင္း၊ မသတ္ပုတ္ မညွဥ္းဆဲျခင္း၊ ရဟန္းတို႔၏ ပါတိေမာက္ အက်င့္သီလကို ေစာင့္စည္းျခင္း၊ ဆြမ္း၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိျခင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာသို႔ ကပ္ျခင္း၊ သမာဓိတရား၌ လုံ႔လျပဳျခင္း ..ဤသည္ပင္လွ်င္ ဘုရားရွင္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္တည္း။

ဓမၼပဒ၌ သံုးဂါထာ ဆက္စပ္လ်က္ ေဟာေတာ္မူထားသည့္ အေၾကာင္းအရာကို ဗုဒၶ၏ ညီေတာ္ အာနႏၵာ၏ ဥပုသ္ ္ျပႆနာ ဝတၳဳတြင္ ေတြ႔သိ ဖတ္ရႈ ရေပသည္။

သာဝတၳိျပည္ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္၌ ဗုဒၶသခင္ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူစဥ္ အခါသမယ ျဖစ္၏။

တစ္ေန႔ေသာ္ အရွင္အာနႏၵာ မေထရ္သည္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း ေန႔ သန္႔စင္ေတာ္မူစဥ္ ဤသို႔ စဥ္းစားမိ ေပသည္။

“ ယခု ငါတို႔ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ လခြဲတစ္ႀကိမ္ ဥပုသ္ေန႔ မ်ား၌ အစည္းအေဝးျပဳကာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ပါတိေမာက္ ျပျခင္းကို ၾကားနာျပဳျပင္ ေဆာက္တည္ ေနၾကရသည္။ လြန္ေလၿပီးေသာ ဘုရားရွင္မ်ား၏ လက္ထက္ေတာ္က ယခုကဲ့သို႔ပင္ လခြဲတစ္ႀကိမ္ ဥပုသ္ျပဳ၍ ပါတိေမာက္ကို ၾကားနာရ ေပသလား။ ပါတိေမာက္ အဆိုအမိန္႔ ေဒသနာေတာ္မ်ား သည္လည္း ယခုအတိုင္း ျဖစ္ပါသလား။

“ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔အား ခုနစ္ဆူေသာ ဘုရားရွင္တို႔ ဗုဒၶဝင္ကို ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ၿပီ၊ ထုိ ဘုရားရွင္တို႔၏ တစ္ဆူႏွင့္တစ္ဆူ မတူ ကြဲျပားၾကေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကိုလည္း ၾကားနာ ခဲ့ၾကရသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ -

၁။ ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရား။ ။ ၉၁ ကမာၻ၌ ပြင့္ေတာ္မူေသာ ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗႏၶဳမတီျပည္၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္။ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္ကာ ဗႏၶဳမတီမင္းႀကီးႏွင့္ ဗႏၶဳမတီမိဖုရားႀကီးျဖစ္၏။ နႏၵ၊ သုနႏၵ၊ သီရိမာ မည္ေသာ နန္းမသံုးေဆာင္၌ သုဒႆနာေဒဝီ မည္ေသာ မိဖုရားႏွင့္ အႏွစ္ရွစ္ေထာင္ မင္း၏ စည္းစိမ္ကို ခံစားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္ကား သမဝတၱကၡႏၶကုမာရ ျဖစ္၏။ ရထားယာဥ္ကို စီး၍ ေတာထြက္ေတာ္မူ၏။ ဒုကၠရစရိယာ ရွစ္လမွ် က်င့္ေတာ္မူ၍ သခြတ္ပင္ ေဗာဓိဝယ္ သဗၺညဳတၪာဏ္ေတာ္ကို ရေတာ္မူ၏။ အဂၢသာဝက အစံုမွာ အဘိဘူမေထရ္ႏွင့္ သမၻဝမေထရ္တို႔ ျဖစ္ၾက၍ အလုပ္အေကၽြးမွာ အေသာကမေထရ္ ျဖစ္၏။ ပကတိေရာင္ျခည္ေတာ္ ခုနစ္ယူဇနာ ရွိ၏။ သက္တမ္းကား အႏွစ္ရွစ္ေသာင္း ျဖစ္၏။

၂။ သိခီျမတ္စြာဘုရား။ ။ မ႑ကမၻာ၌ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ အရုဏဝတီၿမိဳ့၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္မွာ အရုဏမင္းႀကီးႏွင့္ ပဘာဝတီမိဖုရားႀကီး တို႔ျဖစ္၏။ သုစႏၵက၊ ဂိရိ၊ ဝိသဘ ေရႊနန္းသံုးေဆာင္၌ သဗၺကာမာေဒဝီ မည္ေသာ မိဖုရားႏွင့္ အႏွစ္ခုနစ္ေထာင္မွ် မင္းစည္းစိမ္ကို ခံစားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္ကား အတုလကုမာရ ျဖစ္၏။ ဆင္ယာဥ္ကိုစီး၍ ေတာထြက္ေတာ္မူ၏။ ဒုကၠရစရိယာ ရွစ္လက်င့္ေတာ္မူ၍ သရက္ျဖဴပင္ ေဗာဓိဝယ္ သဗၺညဳတၪာဏ္ေတာ္ကို ရေတာ္မူ၏။ အဂၢသာဝက အစံုမွာ အဘိဘူမေထရ္ႏွင့္ သမၻဝမေထရ္တို႔ ျဖစ္ၾက၍ အလုပ္အေကၽြးမွာ ေခမကၤရမေထရ္ ျဖစ္၏။ ပကတိေရာင္ျခည္ေတာ္ သံုးယူဇနာ ရွိ၏။ သက္တမ္းကား အႏွစ္ခုနစ္ေသာင္း ျဖစ္၏။

၃။ ေဝႆဘူျမတ္စြာဘုရား။ ။ မ႑ကမၻာ၌ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ အေနာမၿမိဳ့၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္မွာ သုပၸတီတမင္းႀကီးႏွင့္ ယသဝတီမိဖုရားႀကီး တို႔ျဖစ္၏။ ရုစိ၊ သုရုစိ၊ ရတိဝၯန ေရႊနန္းသံုးေဆာင္၌ သုစိတၱာေဒဝီမိဖုရားႏွင့္ အႏွစ္ေျခာက္ေထာင္ မင္းစည္းစိမ္ကို ခံစားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္ကား သုပၸဗုဒၶမင္းသား ျဖစ္၏။ ေရႊထမ္းစင္ျဖင့္ ေတာထြက္ေတာ္မူ၏။ ဒုကၠရစရိယာ ေျခာက္လက်င့္ေတာ္မူ၍ အင္ၾကင္းပင္ ေဗာဓိဝယ္ သဗၺညဳတၪာဏ္ေတာ္ကို ရေတာ္မူ၏။ အဂၢသာဝက အစံုမွာ ေသာဏမေထရ္ႏွင့္ ဥတၱရမေထရ္တို႔ ျဖစ္ၾက၍ အလုပ္အေကၽြးမွာ ဥပသႏၱမေထရ္ ျဖစ္၏။ ပကတိေရာင္ျခည္ေတာ္ကား အပိုင္းအျခား မရွိ။ သက္တမ္းကား အႏွစ္ေျခာက္ေသာင္း ျဖစ္၏။

၄။ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရား။ ။ ဘဒၵကမၻာ၌ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ ေခမဝတီၿမိဳ့၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္မွာ အဂၢဒတၱပုဏၰားႀကီးႏွင့္ ဝိသာခါပုေဏၰးမ တို႔ျဖစ္၏။ ကာမျပာသာဒ္၊ ကာမဝဏၰျပာသာဒ္၊ ကာမသုဒၶိျပာသာဒ္ သံုးေဆာင္၌ ေရာစိနီမည္ေသာ ပုေဏၰးမႏွင့္ အႏွစ္ေလးေထာင္ မင္းစည္းစိမ္ကို ခံစားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္ကား ဥတၱရကုမာရ ျဖစ္၏။ ရထားယာဥ္ကို စီး၍ ေတာထြက္ေတာ္မူ၏။ ဒုကၠရစရိယာ ရွစ္လက်င့္ေတာ္မူ၍ ကုကၠိဳပင္ ေဗာဓိဝယ္ သဗၺညဳတၪာဏ္ေတာ္ကို ရေတာ္မူ၏။ အဂၢသာဝက အစံုမွာ ဝိဓူရမေထရ္ႏွင့္ သဥၥီဝမေထရ္တို႔ ျဖစ္ၾက၍ အလုပ္အေကၽြးမွာ ဗုဒၶိဇမေထရ္ ျဖစ္၏။ ပကတိေရာင္ျခည္ေတာ္ ထက္ဝန္းက်င္ ဆယ္ယူဇနာတိုင္တိုင္ ပ်ံ႔ႏွံ႔ ကြန္႔ျမဴး၏။ သက္တမ္းကား အႏွစ္ေလးေသာင္း ျဖစ္၏။

၅။ ေကာဏာဂုံျမတ္စြာဘုရား။ ။ ဘဒၵကမၻာ၌ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ ေသာဘဝတီၿမိဳ့၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္မွာ ယညဒတၱပုဏၰားႀကီးႏွင့္ ဥတၱရာပုေဏၰးမ တို႔ျဖစ္၏။ တုသိတျပာသာဒ္၊ သႏၱိသိတျပာသာဒ္၊ သႏၱဳ႒ျပာသာဒ္ သံုးေဆာင္၌ ရုစိဂတၱာမည္ေသာ ပုေဏၰးမႏွင့္ အႏွစ္သံုးေထာင္ မင္းစည္းစိမ္ကို ခံစားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္ကား သတၱဝါဟကုမာရ ျဖစ္၏။ ဆင္ယာဥ္ျဖင့္ ေတာထြက္ေတာ္မူ၏။ ဒုကၠရစရိယာ ေျခာက္လက်င့္ေတာ္မူ၍ ေရသဖန္းပင္ ေဗာဓိဝယ္ သဗၺညဳတၪာဏ္ေတာ္ကို ရေတာ္မူ၏။ အဂၢသာဝက အစံုမွာ ဘိေယ်ာသမေထရ္ႏွင့္ ဥတၱရမေထရ္တို႔ ျဖစ္ၾက၍ အလုပ္အေကၽြးမွာ ေသာတၳိဇမေထရ္ ျဖစ္၏။ ပကတိေရာင္ျခည္ေတာ္ကား အပိုင္းအျခား မရွိ။ သက္တမ္းကား အႏွစ္သံုးေသာင္း ျဖစ္၏။

၆။ ကႆပျမတ္စြာဘုရား။ ။ ဘဒၵကမၻာ၌ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ ဗာရာဏသီၿမိဳ့၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္မွာ ျဗဟၼဒတၱပုဏၰားႀကီးႏွင့္ ဓနဝတီပုေဏၰးမ တို႔ျဖစ္၏။ ဟံသျပာသာဒ္၊ ယသျပာသာဒ္၊ သိရိနႏၵျပာသာဒ္ သံုးေဆာင္၌ သုနႏၵာမည္ေသာ ပုေဏၰးမႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ မင္းစည္းစိမ္ကို ခံစားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္ကား ဝိဇိတေသနကုမာရ ျဖစ္၏။ စံနန္းျပာသာဒ္ေတာ္ႏွင့္ပင္ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ ေတာထြက္ေတာ္မူ၏။ ဒုကၠရစရိယာ ခုနစ္ရက္မွ်က်င့္ေတာ္မူ၍ ပေညာင္ပင္ ေဗာဓိဝယ္ သဗၺညဳတၪာဏ္ေတာ္ကို ရေတာ္မူ၏။ အဂၢသာဝက အစံုမွာ တိႆမေထရ္ႏွင့္ ဘာရဒြါဇမေထရ္တို႔ ျဖစ္ၾက၍ အလုပ္အေကၽြးမွာ သဗၺမိတၱမေထရ္ ျဖစ္၏။ ပကတိေရာင္ျခည္ေတာ္ကား အပိုင္းအျခား မရွိ။ သက္တမ္းကား အႏွစ္ႏွစ္ေသာင္း ျဖစ္၏။

၇။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား။ ။ ဘဒၵကမၻာ၌ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ ကပိလဝတ္ေနျပည္ေတာ္၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္မွာ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးႏွင့္ မဟာမာယာမိဖုရားႀကီး တို႔ျဖစ္၏။ ရမၼ၊ သုဘ၊ သုရမၼဟူေသာ နန္းမသံုးေဆာင္၌ ယေသာ္ဓရာမိဖုရားႏွင့္ ဆယ့္သံုးႏွစ္ မင္းစည္းစိမ္ကို ခံစားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္ကား ရာဟုလာ ျဖစ္၏။ က႑ကျမင္းကိုစီး၍ ေတာထြက္ေတာ္မူ၏။ ဒုကၠရစရိယာ ေျခာက္ႏွစ္က်င့္ေတာ္မူ၍ ေညာင္ဗုဒၶေဟ ေဗာဓိဝယ္ သဗၺညဳတၪာဏ္ေတာ္ကို ရေတာ္မူ၏။ အဂၢသာဝက အစံုမွာ ရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ႏွင့္ ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္မေထရ္တို႔ ျဖစ္ၾက၍ အလုပ္အေကၽြးမွာ ညီေတာ္အာနႏၵာမေထရ္ ျဖစ္၏။ ပကတိေရာင္ျခည္ေတာ္ကား ကိုယ္ေတာ္၏ အလံႏွင့္ ညီမွ်စြာ ေလးေတာင္ခန္႔ ပ်ံ႔ႏွ႔ံ၍ တည္၏။ သက္တမ္းကား အႏွစ္တစ္ရာ (၁၀၀) ျဖစ္၏။

ထိုကဲ့သို႔ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏ ဘဝ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တကြ အျခားေသာ ဗုဒၶ ကိုယ္ေတာ္မ်ား၏ ဗုဒၶဝင္ ကို ေဟာၾကားေတာ္ မူဖူး၏။

အရွင္အာနႏၵာသည္ သတိ အမွတ္သညာ၌ ပါ ဧတဒဂ္ ရရွိထားသူ ျဖစ္၍ ထို အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ေကာင္းစြာ မွတ္မိလ်က္ ရွိသည္။

ထို အေၾကာင္းမွ တစ္ပါး ပါတိေမာက္ ျပဆိုေတာ္မူျခင္းကို သိလိုေသာ ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚေလ၏။ အဘယ္ကဲ့သို႔နည္း ဟူမူ အျခား အျခားေသာ တထာဂတ မ်ားသည္ ယခုကဲ့သို႔ပင္ လခြဲတစ္ႀကိမ္စီ ဥပုသ္ ျပဳ၍ ဘုရားရွင္က ပါတိေမာက္ ျပေတာ္ မူေလသေလာ။ ထို ပါတိေမာက္ ေဒသနာေတာ္ မ်ားသည္လည္း ယခု ဗုဒၶသခင္၏ အဆိုအမိန္႔ ၾသဝါဒမ်ား ႏွင့္မတူ ကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ား ရွိပါေသး သလား။ ၾကားနာ လိုသည္။ အာနႏၵာ မေထရ္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ မေဝခြဲႏုိင္ေသာ သိလိုသမွ်ေသာ သံသယ ျပႆနာ အမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ကို ေျဖရွင္း ေဟာၾကား ေပးပါရန္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္အား ခ်ဥ္းကပ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ အထူးကိုလည္း ရရွိထားသည့္ မေထရ္ျဖစ္ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေမးေလွ်ာက္ေလ၏။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားက ဤသို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။

“ ခ်စ္သား အာနႏၵာ၊ ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရားသည္ ခုနစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ၾသဝါဒပါတိေမာက္ ဥပုသ္ကို ျပဳ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ႀကိမ္ျပေသာ ၾသဝါဒသည္ ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တည္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ခုနစ္ႏွစ္ၾကာမွ တစ္ႀကိမ္မွ်ေလာက္ေသာ ဆံုးမၾသဝါဒ ဥပုသ္ကို ျပဳေလသည္။

“ ထို႔အတူ သိခီျမတ္စြာဘုရားသည္ လည္းေကာင္း၊ ေဝႆဘူျမတ္စြာဘုရားသည္ လည္းေကာင္း ေျခာက္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ဥပုသ္ ျပဳေလ၏။

“ ကကုသန္ႏွင့္ ေကာဏာဂုံဘုရားတို႔သည္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က် ဥပုသ္ကို ျပဳေလ၏။

“ ကႆပျမတ္စြာဘုရားသည္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ဥပုသ္ကို ျပဳေတာ္မူ၏။ ။”

ဤကဲ့သို႔ ထို ျမတ္စြာဘုရားသခင္ တို႔၏ ဥပုသ္ ျပဳရာ အခ်ိန္ တို႔မွာ ကာလ ကြာျပား ျခားနားျခင္းသာ ျဖစ္၍ အဆံုးအမ ၾသဝါဒ ပါတိေမာက္ ျပေသာ တရား စကားမွာကား ကြဲျပားျခင္း မရွိ၊ ထပ္တူ ထပ္မွ် ပင္တည္း “ - ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ေလသတည္း။

စိတ္ဆိုေသာစိတ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သဗၺပါပႆ အကရဏံ - အစခ်ီေသာ ေဒသနာေတာ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ မေကာင္းမႈဟူသမွ်ကို ေရွာင္၊
ေကာင္းမႈဟူသမွ်ကို ေဆာင္၊
စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ထား၊
အဲဒါ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ အဆံုးအမစကား။ ။ "

ယခုလို ေဆာင္ပုဒ္ကေလးလုပ္၍ ႏႈတ္မွ တတြတ္တြတ္ ရြတ္ဆိုေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ထုိမွ တစ္ဆက္တည္း အနက္အဓိပၸာယ္ကို ကိုယ့္ၪာဏ္ႏွင့္ကိုယ္ စဥ္းစားၾကည့္ၾကေသာ္ -


“ မေကာင္းမႈဟူသမွ်ကို ေရွာင္သည့္အခါ ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းမႈဟူသမွ်ကို ေဆာင္သည့္အခါ၌ ျဖစ္ေစ မိမိစိတ္ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ ထားရမည္။” စိတ္သည္ မ်က္စိတစ္မွိတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ အတြင္းတြင္ပင္ လွ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ - ဆိုေသာ စကားကို လူတိုင္းလက္ခံႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ေကာင္းရွိေအာင္ ေမြးျမဴၾကပါ။

စိတ္ (မေနာ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ မဇၥ်ိမပဏၰာသ၌ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားထားသည္ကို ဤသို႔ ေတြ႔ရပါသည္။

“ ရဟန္းတို႔၊ စိတ္၏ ေျငာင့္တံသင္း ငါးပါးကို မပယ္ရေသးေသာ စိတ္၏ အေႏွာင္အဖြဲ႔ ငါးပါးကို ေကာင္းစြာ မျဖတ္ရေသးေသာ ရဟန္းသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ တိုးတက္စည္ပင္ ျပန္႔ပြားျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ အေၾကာင္းမရွိ။"

“ ရဟန္းတို႔၊ စိတ္၏ ေျငာင့္တံသင္း ငါးပါးဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္းဆိုေသာ္ ဤသာသနာ၌ ရဟန္းသည္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ အက်င့္သိကၡာတို႔၌ ယံုမွား၏။ သို႔ေလာ - သို႔ေလာ ေတြးေတာ၏။ သက္ဝင္ၾကည္လင္ျခင္းမရွိ၊ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔အား မေက်နပ္ မႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရုိင္းကို၊ ရဟန္း၏ စိတ္သည္ အားထုတ္က်င့္ႀကံရန္ လိုက္နာရန္ မတိမ္းညႊတ္။ ဤသို႔ ဘုရား၌ ယံုမွား၊ တရား၌ ယံုမွားျခင္းစသည္တို႔သည္ စိတ္၏ ေျငာင့္တံသင္း ငါးပါးျဖစ္၏။

“ ရဟန္းတို႔၊ စိတ္၏ အေႏွာင္အဖြဲ႔ ငါးပါးဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္းဆိုေသာ္ ဤသာသနာ၌ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္၌ မကင္းေသာ တပ္စြန္းျခင္းရွိ၏။ ကိုယ္၌ မကင္းေသာ တပ္စြန္းျခင္းရွိ၏။ ရုပ္အဆင္း၌ မကင္းေသာ တပ္စြန္းျခင္းရွိ၏။ အလိုရွိသေလာက္ ဝမ္းျပည့္ရုံစားၿပီး၊ အိပ္စက္ရျခင္း ခ်မ္းသာ၊ လဲေလ်ာင္းေနရျခင္း ခ်မ္းသာ၊ ငိုက္မ်ဥ္းေနျခင္း ခ်မ္းသာတို႔ကို အစဥ္အားစိုက္၍ ေန၏။ ငါသည္ ဤအက်င့္သီလျဖင့္ နတ္တစ္ပါးပါး ျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု တစ္ခုခုေသာ နတ္ေလာက၌ ေတာင့္တလ်က္ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္၏။ ရဟန္းတို႔၊ ဤကာမဂုဏ္၌ မကင္းေသာ တပ္စြန္းမႈရွိျခင္း စသည္တို႔ကို စိတ္၏ အေႏွာင္အဖြဲ႔ ငါးပါးျဖစ္၏။

“ ရဟန္းတို႔၊ စိတ္၏ ေျငာင့္တံသင္း ငါးပါးကို ပယ္ၿပီးေသာ စိတ္၏ အေႏွာင္အဖြဲ႔ ငါးပါးကို ျဖတ္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ဤသာသနာ၌ တိုးတက္စည္ပင္ ျပန္႔ပြားျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ အေၾကာင္းရွိေပ၏။ "

ထိုမွတစ္ပါး ေနႏွင့္လ တို႔၏ ေနႏွင့္လ တို႔၏ အညစ္အေၾကး ငါးပါးရွိသကဲ့သို႔ ပုထုဇဥ္တို႔၏ စိတ္သႏၱာန္တြင္လည္း အညစ္အေၾကး ငါးပါးရွိေၾကာင္း ၾကားနာဖတ္ရႈရဖူးပါသည္။

ပကတိ ပင္ကိုအားျဖင့္ ၾကည္လင္ရႊန္းပေသာ ေနႏွင့္လ တို႔အား -

(၁) ဆီးႏွင့္မ်ား ဖံုးအုပ္ေသာအခါ၊
(၂) ေႏြဦးကာလ ျမဴထေသာအခါ၊
(၃) တိမ္ဖံုးအုပ္ေသာအခါ၊
(၄) အသူရိန္နတ္ ဖမ္းစားေသာအခါ၊
(၅) မီးခိုးမ်ား ဖံုးအုပ္ေသာအခါ။

ဤ ငါးပါးအနက္ တစ္ပါးပါးက အေႏွာင့္အယွက္ျပဳလွ်င္ ညႈိးမွိန္မည္းေမွာင္ေစတတ္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ပကတိပင္ကိုအားျဖင့္ ရႊန္းပၾကည္လင္ေနေသာစိတ္ကိုလည္း -

(၁) ေလာဘ၊
(၂) ေဒါသ၊
(၃) ေမာဟ၊
(၄) မိဒၶ၊
(၅) ဝိစိကိစာၦ။

ဤငါးပါးတို႔မွ တစ္ပါးပါးတို႔က အေႏွာင့္အယွက္ျပဳလွ်င္ မၾကည္မလင္ မရႊင္မပ် ေနာက္က်ိသြားေလ၏ ဟူသတည္း။ သဂါထာဝဂၢေဒဝတာ သံယုတ္တြင္လည္း ဤသို႔ေတြ႔ရသည္။

စိေတၱန နိယ်တိေလာေကာ = စိတ္သည္ ေလာကကို ေရွ႔ေဆာင္၏။
စိေတၱန ပရိကႆတိ = စိတ္သည္ ေလာကကို ဆြဲငင္၏။
စိတၱႆ ဧကဓမၼႆ၊ သေဗၺဝ ဝသမႏြဂူတိ = အလံုးစံုေသာ တရားတို႔သည္သာလွ်င္ စိတ္ဟုဆိုအပ္ေသာ တစ္ခုေသာ တရား၏ အလိုသို႔ အစဥ္လိုက္ရကုန္၏။

စာေရးသူမွတ္ခ်က္

ကၽြန္ေတာ္ ဒီ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ေတာ့ ဘုရားအဆူဆူ တို႔ရဲ့ အထုပၸတၱိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ကို သိခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ စာဖတ္သူ တို႔လည္း ဗဟုသုတ အသိပညာ ရရွိႏိုင္ၾက ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္...


0 comments:

Original Design by : x-template.blogspot.com.

Modified by :...